Zmluvy

 1 2 3 >  Posledné

zobraziť 1200 Zabezpečenie servisu a údržby IKT techniky Jozef Lesňák - LeComp Rozvoj 1107/6 054 01 Levoča IČO: 51147220 DIČ: 1121555226 170,00 €/mesiac 08.10.2019 08.10.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1200
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Jozef Lesňák - LeComp
Rozvoj 1107/6
054 01 Levoča
IČO: 51147220
DIČ: 1121555226
Predmet: Zabezpečenie servisu a údržby IKT techniky
Celková cena: 170,00 €/mesiac
Dátum uzavretia: 08.10.2019
Dátum zverejnenia: 08.10.2019

Súbory

bd1bfb_1200.PDF
zobraziť 1198 Zmluva o dielo na zhotovenie čipového systému pre evidenciu stravníkov v ŠJ SOFT - GL s.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice IČO: 36182214 DIČ: SK2020057963 3208 06.09.2019 06.09.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1198
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: SOFT - GL s.r.o.
Belehradská 1, 040 13 Košice
IČO: 36182214
DIČ: SK2020057963
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie čipového systému pre evidenciu stravníkov v ŠJ
Celková cena: 3208
Dátum uzavretia: 06.09.2019
Dátum zverejnenia: 06.09.2019

Súbory

5342a1_1198.PDF
zobraziť 1199 Stravovacie služby Obec Doľany Materská škola Doľany 053 02 IČO: 00329029 DIČ: 2020727665 2,73/obed 02.09.2019 06.09.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1199
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Obec Doľany
Materská škola Doľany
053 02
IČO: 00329029
DIČ: 2020727665
Predmet: Stravovacie služby
Celková cena: 2,73/obed
Dátum uzavretia: 02.09.2019
Dátum zverejnenia: 06.09.2019

Súbory

f726d7_1199.PDF
zobraziť 1197 Dohoda č. 19/36/054/74 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov UPSVaR Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 14 167,22 28.08.2019 28.08.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1197
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: UPSVaR Poprad
Hraničná 667/13
058 01 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Dohoda č. 19/36/054/74 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov
Celková cena: 14 167,22
Dátum uzavretia: 28.08.2019
Dátum zverejnenia: 28.08.2019

Súbory

4fc251_ZŠ_1197.PDF
zobraziť 1196 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Pevná sieť + internetové pripojenie Slovak Telekom, a.s. Bajkaská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 45,59/mesačne 20.08.2019 20.08.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1196
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkaská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Pevná sieť + internetové pripojenie
Celková cena: 45,59/mesačne
Dátum uzavretia: 20.08.2019
Dátum zverejnenia: 20.08.2019

Súbory

601262_ZŠ1196.PDF
zobraziť 1195 Dodávka IKT technika v rámci projektu s názvom: "Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Spišský Hrhov." IKARO sr.o. Okružná 32, 08 01 Prešov IČO: 31656544 DIČ: 2020518467 34974,00 26.06.2019 19.08.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1195
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: IKARO sr.o.
Okružná 32, 08 01 Prešov
IČO: 31656544
DIČ: 2020518467
Predmet: Dodávka IKT technika v rámci projektu s názvom: "Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Spišský Hrhov."
Celková cena: 34974,00
Dátum uzavretia: 26.06.2019
Dátum zverejnenia: 19.08.2019

Súbory

1eb17a_ZŠ_1195.PDF
zobraziť 1194 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prispevku MŠVVaŠ SR Stromová 1, 813 30 Bratislava IČO: 00164381 25.06.2019 25.06.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1194
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: MŠVVaŠ SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava

IČO: 00164381
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prispevku
Celková cena:
Dátum uzavretia: 25.06.2019
Dátum zverejnenia: 25.06.2019

Súbory

36ea1f_1194.PDF
zobraziť 1193 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - akciová kúpna cena za dátové zariadenie Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 19,00 07.06.2019 07.06.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1193
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - akciová kúpna cena za dátové zariadenie
Celková cena: 19,00
Dátum uzavretia: 07.06.2019
Dátum zverejnenia: 07.06.2019

Súbory

d1b395_1193.PDF
zobraziť 1192 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR Stromová 1 813 30 Bratislava IČO: 00164381 zmena výpočtu zálohovej platby 03.06.2019 03.06.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1192
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
IČO: 00164381
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Celková cena: zmena výpočtu zálohovej platby
Dátum uzavretia: 03.06.2019
Dátum zverejnenia: 03.06.2019

Súbory

441f20_1192.PDF
zobraziť 1191 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 podľa platných cenníkov 31.05.2019 31.05.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1191
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
Celková cena: podľa platných cenníkov
Dátum uzavretia: 31.05.2019
Dátum zverejnenia: 31.05.2019

Súbory

e228c5_1191.PDF
zobraziť 1190 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb pre elektronické transakcie na vnútornom trhu Národný bezpečnostný úrad Budatínska 30 851 06 Bratislava IČO: 36061701 bezodplatne 24.05.2019 24.05.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1190
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Národný bezpečnostný úrad
Budatínska 30
851 06 Bratislava
IČO: 36061701
Predmet: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
Celková cena: bezodplatne
Dátum uzavretia: 24.05.2019
Dátum zverejnenia: 24.05.2019

Súbory

a43bae_ZS_1190.PDF
zobraziť 1188 Dohoda č.19/36/060/66 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa § 60 ids, 2 zákona č. 5/2004 UPSVaR Poprad Hraničná 667/13 05801 Poprad IČO: 30794356 1 995,52 21.03.2019 21.03.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1188
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: UPSVaR Poprad
Hraničná 667/13
05801 Poprad
IČO: 30794356
Predmet: Dohoda č.19/36/060/66 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa § 60 ids, 2 zákona č. 5/2004
Celková cena: 1 995,52
Dátum uzavretia: 21.03.2019
Dátum zverejnenia: 21.03.2019

Súbory

6351d6_ZS_1188.PDF
zobraziť 1189 Dodatok č. 3 k zmluve č. 2405077090 - Skleník, NB ZŠ, SB ZŠ, Telocvičňa, MŠ, Besiedka, alokované pracovisko Roškovce, Jedáleň - požiar, živel, povodeň, víchrica, vodovodné, náraz, odcudzenie, krádež, poškodenie skla, vandalizmus, náklady na demoláciu, náklady na opravu umeleckého diela Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332 DIČ: 2021000487 1104,35/ rok 20.03.2019 20.03.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1189
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A,
841 04 Bratislava
IČO: 35709332
DIČ: 2021000487
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve č. 2405077090 - Skleník, NB ZŠ, SB ZŠ, Telocvičňa, MŠ, Besiedka, alokované pracovisko Roškovce, Jedáleň - požiar, živel, povodeň, víchrica, vodovodné, náraz, odcudzenie, krádež, poškodenie skla, vandalizmus, náklady na demoláciu, náklady na opravu umeleckého diela
Celková cena: 1104,35/ rok
Dátum uzavretia: 20.03.2019
Dátum zverejnenia: 20.03.2019

Súbory

f25b37_1189.PDF
zobraziť 1187 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Sp. Hrhov MŠVVaŠ SR Stromová 1 813 30 Bratislava IČO: 00164381 177 743,12 04.02.2019 11.02.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1187
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: MŠVVaŠ SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
IČO: 00164381
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Sp. Hrhov
Celková cena: 177 743,12
Dátum uzavretia: 04.02.2019
Dátum zverejnenia: 11.02.2019

Súbory

51a743_ZMLUVA_O_POSKYTNUTÍ_NENÁVRATNÉHO_FINANČNÉHO_PRÍSPEVKU_č._OPĽZ_7_2019__-_text.pdf
zobraziť 1186 Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby MEDISON, s.r.o. Obchodná 16 040 01 Košice IČO: 36679135 DIČ: 2022247414 576,00/ rok - ZS + 30-,,/osoba kurz prvej pomoci, + preventívne LP 04.02.2019 04.02.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1186
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16
040 01 Košice
IČO: 36679135
DIČ: 2022247414
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
Celková cena: 576,00/ rok - ZS + 30-,,/osoba kurz prvej pomoci, + preventívne LP
Dátum uzavretia: 04.02.2019
Dátum zverejnenia: 04.02.2019

Súbory

2ac6c5_1186.PDF

 1 2 3 >  Posledné