Zmluvy

 1 2 3 >  Posledné

zobraziť 1144 Drevené edukačné panely - 10 ks Jozef Čorba - drevovýroba 082 15 Chmeľov 105 IČO: 14439336 DIČ: 1020739126 1974,00 14.03.2016 14.03.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1144
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Jozef Čorba - drevovýroba
082 15 Chmeľov 105
IČO: 14439336
DIČ: 1020739126
Predmet: Drevené edukačné panely - 10 ks
Celková cena: 1974,00
Dátum uzavretia: 14.03.2016
Dátum zverejnenia: 14.03.2016

Súbory

b38301_1144.PDF
zobraziť 1143 Dodatok č. 1 k dohode č. 15/36/50J/24 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 nezmenená 07.03.2016 07.03.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1143
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode č. 15/36/50J/24
Celková cena: nezmenená
Dátum uzavretia: 07.03.2016
Dátum zverejnenia: 07.03.2016

Súbory

40f131_1143.PDF
zobraziť 1142 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného prjektu "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 4759,29 26.01.2016 26.01.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1142
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného prjektu "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
Celková cena: 4759,29
Dátum uzavretia: 26.01.2016
Dátum zverejnenia: 26.01.2016

Súbory

960ae7_1141.PDF
zobraziť 1140 Poistenie stavieb - Skleník Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332 DIČ: 2021000457 IČ DPH: SK202100487 70,40 31.12.2015 31.12.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1140
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35709332
DIČ: 2021000457
IČ DPH: SK202100487
Predmet: Poistenie stavieb - Skleník
Celková cena: 70,40
Dátum uzavretia: 31.12.2015
Dátum zverejnenia: 31.12.2015

Súbory

8f8b09_1140.PDF
zobraziť 1141 Poistenie stavieb - skleník, nová ZŠ, stará ZŠ, telocvičňa, MŠ Generali poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A 841 01 Bratislava IČO: 3658709332 DIČ: 2021000457 IČ DPH: SK 202100487 787,44 21.12.2015 31.12.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1141
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Generali poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A 841 01 Bratislava
IČO: 3658709332
DIČ: 2021000457
IČ DPH: SK 202100487
Predmet: Poistenie stavieb - skleník, nová ZŠ, stará ZŠ, telocvičňa, MŠ
Celková cena: 787,44
Dátum uzavretia: 21.12.2015
Dátum zverejnenia: 31.12.2015

Súbory

4829ff_11410001.PDF
zobraziť 1138 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42 831 05 Bratislava IČO: 00681385 DIČ: 2020796415 2440,611 15.12.2015 15.12.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1138
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42
831 05 Bratislava
IČO: 00681385
DIČ: 2020796415
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
Celková cena: 2440,611
Dátum uzavretia: 15.12.2015
Dátum zverejnenia: 15.12.2015

Súbory

f4d3ef_1138.PDF
151b2b_1138.PDF
zobraziť 1139 Výstavba exteriérovej eko-učebne so zelenou strechou MARUS s.r.o. Filinského 2984/8 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 45527920 DIČ: 2023029349 15765,07 15.12.2015 15.12.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1139
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: MARUS s.r.o.
Filinského 2984/8
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 45527920
DIČ: 2023029349
Predmet: Výstavba exteriérovej eko-učebne so zelenou strechou
Celková cena: 15765,07
Dátum uzavretia: 15.12.2015
Dátum zverejnenia: 15.12.2015

Súbory

3ad276_1139.PDF
zobraziť 8022 Potraviny pre školskú jedáleň J&U Unique s.ro. Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín IČO: 35928182 DIČ: 2021978299 IČ DPH: SK2021978299 podľa platných cenníkov 03.11.2015 03.11.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 8022
Typ zmluvy: ŠJ
Zmluvné strany: J&U Unique s.ro.
Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
IČO: 35928182
DIČ: 2021978299
IČ DPH: SK2021978299
Predmet: Potraviny pre školskú jedáleň
Celková cena: podľa platných cenníkov
Dátum uzavretia: 03.11.2015
Dátum zverejnenia: 03.11.2015

Súbory

db1db1_8023.PDF
zobraziť 1136 Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO: 30794536 28.10.2015 28.10.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1136
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13
058 01 Poprad
IČO: 30794536
Predmet: Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Celková cena:
Dátum uzavretia: 28.10.2015
Dátum zverejnenia: 28.10.2015

Súbory

383440_1136.PDF
zobraziť 1137 Prevod hnuteľného majetku - Lenovo Think Pad B590 - 1 ks, Genius SP-HF 1800A - 1 ks, SmartBoard - TM 480i - 1 ks. Centrum vedecko-technických informácii Slovenskej republiky Lamačská cesta 8/A 811 04 Bratislava IČO: 00151882 IČ DPH: SK2020798395 DIČ: 2020798395 2201,28 15.10.2015 28.10.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1137
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Centrum vedecko-technických informácii Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
IČO: 00151882
IČ DPH: SK2020798395
DIČ: 2020798395
Predmet: Prevod hnuteľného majetku - Lenovo Think Pad B590 - 1 ks, Genius SP-HF 1800A - 1 ks, SmartBoard - TM 480i - 1 ks.
Celková cena: 2201,28
Dátum uzavretia: 15.10.2015
Dátum zverejnenia: 28.10.2015

Súbory

fcd716_1137.PDF
zobraziť 8023 Potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 902 01 Pezinok IČO: 34144579 DIČ: 2020361772 IČ DPH: SK2020361772 podľa platných cenníkov 16.10.2015 16.10.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 8023
Typ zmluvy: ŠJ
Zmluvné strany: AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
IČO: 34144579
DIČ: 2020361772
IČ DPH: SK2020361772
Predmet: Potraviny pre školskú jedáleň
Celková cena: podľa platných cenníkov
Dátum uzavretia: 16.10.2015
Dátum zverejnenia: 16.10.2015

Súbory

7d1a72_8024.PDF
zobraziť 8021 Potraviny pre školskú jedáleň Zeelandia s.r.o. Košice Gemerská 3, 040 01 Košice IČO: 31 671 918 DIČ: 2020491077 IČ DPH: SK 2020491077 podľa platných cenníkov 01.10.2015 01.10.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 8021
Typ zmluvy: ŠJ
Zmluvné strany: Zeelandia s.r.o. Košice
Gemerská 3, 040 01 Košice
IČO: 31 671 918
DIČ: 2020491077
IČ DPH: SK 2020491077
Predmet: Potraviny pre školskú jedáleň
Celková cena: podľa platných cenníkov
Dátum uzavretia: 01.10.2015
Dátum zverejnenia: 01.10.2015

Súbory

075d9a_8022.PDF
zobraziť 1134 Didaktické prostriedky na výučbu AJ pre učiteľa I. stupeň ZŠ + didaktické prostriedky na výučbu AJ pre učiteľa - II. stupeň ZŠ Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, P.O.BOX 191 850 05 Bratislava IČO: 00329592 DIČ: 2020798714 2077,68 01.10.2015 01.10.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1134
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 191
850 05 Bratislava
IČO: 00329592
DIČ: 2020798714
Predmet: Didaktické prostriedky na výučbu AJ pre učiteľa I. stupeň ZŠ + didaktické prostriedky na výučbu AJ pre učiteľa - II. stupeň ZŠ
Celková cena: 2077,68
Dátum uzavretia: 01.10.2015
Dátum zverejnenia: 01.10.2015

Súbory

03a5d0_1134.PDF
zobraziť 1135 Dovoz stravy pre MŠ Doľany Obec Doľany Doľany 2, 053 02 IČO: 00329029 DIČ: 2020727665 3,00/deň 01.10.2015 01.10.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1135
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Obec Doľany
Doľany 2, 053 02
IČO: 00329029
DIČ: 2020727665
Predmet: Dovoz stravy pre MŠ Doľany
Celková cena: 3,00/deň
Dátum uzavretia: 01.10.2015
Dátum zverejnenia: 01.10.2015

Súbory

8504bb_1135.PDF
zobraziť 1133 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 501 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zriadenie pracovného miesta - učeiteľ v predškolskom zariadení - refundácia mzdy na 9 mesiacov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 7830,00 29.09.2015 29.09.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1133
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13
058 01 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 501 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zriadenie pracovného miesta - učeiteľ v predškolskom zariadení - refundácia mzdy na 9 mesiacov
Celková cena: 7830,00
Dátum uzavretia: 29.09.2015
Dátum zverejnenia: 29.09.2015

Súbory

f89983_1133.PDF

 1 2 3 >  Posledné