Faktúry

 1 2 3 >  Posledné

zobraziť 52018 Odberateľské faktúry za 05/2018 0,00 31.05.2018 31.05.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 52018
Predmet faktúry: Odberateľské faktúry za 05/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.05.2018
Dátum zverejnenia: 31.05.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

75bc0c_052018__-_odberatelia_.pdf
zobraziť 52018 Faktúry ZŠ za 05/2018 0,00 31.05.2018 31.05.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 52018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ za 05/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.05.2018
Dátum zverejnenia: 31.05.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

99c966_052018_ZŠ__.pdf
zobraziť 52018 Faktúry ŠJ za 05/2018 0,00 31.05.2018 31.05.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 52018
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ za 05/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.05.2018
Dátum zverejnenia: 31.05.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

da14c0_052018_ŠJ__.pdf
zobraziť 42018 Odberateľské faktúry 04/18 0,00 30.04.2018 30.04.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 42018
Predmet faktúry: Odberateľské faktúry 04/18
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.04.2018
Dátum zverejnenia: 30.04.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

18b965_042018__-_odberatelia_.pdf
zobraziť 42018 Faktúry ZŠ 04/18 0,00 30.04.2018 30.04.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 42018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 04/18
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.04.2018
Dátum zverejnenia: 30.04.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

c68a93_042018_ZŠ_.pdf
zobraziť 42018 Faktúry ŠJ za 04/2018 0,00 30.04.2018 30.04.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 42018
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ za 04/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.04.2018
Dátum zverejnenia: 30.04.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

acfe27_042018_ŠJ__.pdf
zobraziť 32018 Odberateľské faktúry 03/18 0,00 31.03.2018 31.03.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 32018
Predmet faktúry: Odberateľské faktúry 03/18
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.03.2018
Dátum zverejnenia: 31.03.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

b9f7ad_032018__-_odberatelia_.pdf
zobraziť 32018 Faktúry ZŠ za 03/2018 0,00 31.03.2018 31.03.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 32018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ za 03/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.03.2018
Dátum zverejnenia: 31.03.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

d4118d_032018_ZŠ_.pdf
zobraziť 32018 Faktúry ŠJ za 03/2018 0,00 31.03.2018 31.03.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 32018
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ za 03/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.03.2018
Dátum zverejnenia: 31.03.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

4b8409_032018_ŠJ_.pdf
zobraziť 22018 Faktúry ZŠ za 02/18 0,00 28.02.2018 28.02.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 22018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ za 02/18
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 28.02.2018
Dátum zverejnenia: 28.02.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

0adf96_022018_ZŠ_.pdf
zobraziť 22018 Faktúry ZŠ odberateľské za 02/2018 0,00 28.02.2018 28.02.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 22018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ odberateľské za 02/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 28.02.2018
Dátum zverejnenia: 28.02.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

4c59eb_022018__-_odberatelia.pdf
zobraziť 22018 Faktúry ŠJ za 02/2018 0,00 28.02.2018 28.02.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 22018
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ za 02/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 28.02.2018
Dátum zverejnenia: 28.02.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

a71774_022018_ŠJ_.pdf
zobraziť 12018 Faktúry ZŠ odberateľské za 01/2018 0,00 31.01.2018 31.01.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 12018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ odberateľské za 01/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum zverejnenia: 31.01.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

ecc39a_012018_ZŠ_-_odberatelia.pdf
zobraziť 12018 Faktúry ŠJ za 01/2018 0,00 31.01.2018 31.01.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 12018
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ za 01/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum zverejnenia: 31.01.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

55fdc2_012018_ŠJ_.pdf
zobraziť 12018 Faktúry ZŠ za 01/2018 0,00 31.01.2018 21.01.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 12018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ za 01/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum zverejnenia: 21.01.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

75b6bc_012018_ZŠ_.pdf

 1 2 3 >  Posledné