Faktúry

 1 2 3 >  Posledné

zobraziť 122017 Faktúry ZŠ za 12/2017 0,00 31.12.2017 31.12.2017

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 122017
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ za 12/2017
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum zverejnenia: 31.12.2017

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

a58556_122017_ZŠ___(automaticky_uložené).pdf
zobraziť 122017 Faktúry ZŠ odberateľské za 12/2017 0,00 31.12.2017 31.12.2017

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 122017
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ odberateľské za 12/2017
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum zverejnenia: 31.12.2017

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

0aee90_122017_ZŠ_-_odberatelia_.pdf
zobraziť 122017 Faktúry ŠJ za 12/2017 0,00 31.12.2017 31.12.2017

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 122017
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ za 12/2017
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum zverejnenia: 31.12.2017

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

aa6b18_122017_ŠJ___(automaticky_uložené).pdf
zobraziť 112017 Faktúry ZŠ za 11/2017 0,00 30.11.2017 30.11.2017

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 112017
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ za 11/2017
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 30.11.2017

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

1a2de9_112017_ZŠ_.pdf
zobraziť 112017 Faktúry ZŠ odberateľské za 11/2017 0,00 30.11.2017 30.11.2017

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 112017
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ odberateľské za 11/2017
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 30.11.2017

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

3f9e41_112017_ZŠ_-_odberatelia_.pdf
zobraziť 112017 Faktúry ŠJ za 11/2017 0,00 30.11.2017 30.11.2017

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 112017
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ za 11/2017
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 30.11.2017

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

6f1cdc_112017_ŠJ_.pdf
zobraziť 102017 Faktúry ZŠ za 10/2017 0,00 31.10.2017 31.10.2017

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 102017
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ za 10/2017
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.10.2017
Dátum zverejnenia: 31.10.2017

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

5874ce_102017_ZŠ_.pdf
zobraziť 102017 Faktúry ZŠ odberateľské za 10/2017 0,00 31.10.2017 31.10.2017

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 102017
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ odberateľské za 10/2017
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.10.2017
Dátum zverejnenia: 31.10.2017

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

6acb70_102017_ZŠ_-_odberatelia_.pdf
zobraziť 102017 Faktúry ŠJ za 10/2017 0,00 31.10.2017 31.10.2017

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 102017
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ za 10/2017
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.10.2017
Dátum zverejnenia: 31.10.2017

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

69dd07_102017_ŠJ_.pdf
zobraziť 92017 Faktúry ZŠ za 09/2017 0,00 30.09.2017 30.09.2017

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 92017
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ za 09/2017
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.09.2017
Dátum zverejnenia: 30.09.2017

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

236361_092017_ZŠ_.pdf
zobraziť 92017 Faktúry ZŠ odberateľské za 09/2017 0,00 30.09.2017 30.09.2017

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 92017
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ odberateľské za 09/2017
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.09.2017
Dátum zverejnenia: 30.09.2017

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

de0251_092017_ZŠ_-_odberatelia.pdf
zobraziť 92017 Faktúry ŠJ za 09/2017 0,00 30.09.2017 09.09.2017

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 92017
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ za 09/2017
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.09.2017
Dátum zverejnenia: 09.09.2017

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

2f2990_092017_ŠJ_.pdf
zobraziť 82017 Faktúry ZŠ za 08/2017 0,00 31.08.2017 31.08.2017

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 82017
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ za 08/2017
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.08.2017
Dátum zverejnenia: 31.08.2017

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

a905e3_082017_ZŠ.pdf
zobraziť 82017 Faktúry ZŠ odberateľské za 08/2017 0,00 31.08.2017 31.08.2017

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 82017
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ odberateľské za 08/2017
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.08.2017
Dátum zverejnenia: 31.08.2017

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

ee69b8_082017_ZŠ_-_odberatelia.pdf
zobraziť 82017 Faktúry ŠJ za 08/2017 0,00 31.08.2017 31.08.2017

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 82017
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ za 08/2017
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.08.2017
Dátum zverejnenia: 31.08.2017

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

bcbd32_082017_ŠJ.pdf

 1 2 3 >  Posledné