Faktúry

 1 2 3 >  Posledné

zobraziť 112019 Faktúry ZŠ odberateľské za 11/2019 0,00 30.11.2019 30.11.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 112019
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ odberateľské za 11/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.11.2019
Dátum zverejnenia: 30.11.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

d097ea_112019__-_odberatelia_____.pdf
zobraziť 112019 Faktúry ZŠ za 11/2019 0,00 30.11.2019 30.11.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 112019
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ za 11/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.11.2019
Dátum zverejnenia: 30.11.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

78cdd5_112019_ZŠ___.pdf
zobraziť 112019 Faktúry ŠJ za 11/2019 0,00 30.11.2019 30.11.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 112019
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ za 11/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.11.2019
Dátum zverejnenia: 30.11.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

edcdde_112019_ŠJ____.pdf
zobraziť 102019 Faktúry ZŠ odberateľské za 10/2019 0,00 31.10.2019 31.10.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 102019
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ odberateľské za 10/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.10.2019
Dátum zverejnenia: 31.10.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

e42b3a_102019__-_odberatelia_____.pdf
zobraziť 102019 Faktúry ZŠ za 10/2019 0,00 31.10.2019 31.10.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 102019
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ za 10/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.10.2019
Dátum zverejnenia: 31.10.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

d42672_102019_ZŠ__.pdf
zobraziť 102019 Faktúry ŠJ za 10/2019 0,00 31.10.2019 31.10.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 102019
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ za 10/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.10.2019
Dátum zverejnenia: 31.10.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

32da74_102019_ŠJ___.pdf
zobraziť 92019 Faktúry ZŠ odberateľské za 09/2019 0,00 30.09.2019 30.09.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 92019
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ odberateľské za 09/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.09.2019
Dátum zverejnenia: 30.09.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

393b0c_092019__-_odberatelia____.pdf
zobraziť 92019 Faktúry ZŠ 09/2019 0,00 30.09.2019 30.09.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 92019
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 09/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.09.2019
Dátum zverejnenia: 30.09.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

fc7c7d_092019_ZŠ___.pdf
zobraziť 92019 Faktúry ŠJ 09/2019 0,00 30.09.2019 30.09.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 92019
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 09/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.09.2019
Dátum zverejnenia: 30.09.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

772acc_092019_ŠJ___.pdf
zobraziť 82019 Faktúry odberateľské 08/2019 0,00 31.08.2019 31.08.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 82019
Predmet faktúry: Faktúry odberateľské 08/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.08.2019
Dátum zverejnenia: 31.08.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

99ad7c_082019__-_odberatelia___.pdf
zobraziť 82019 Faktúry ZŠ 08/2019 0,00 31.08.2019 31.08.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 82019
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 08/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.08.2019
Dátum zverejnenia: 31.08.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

79d384_082019_ZŠ____.pdf
zobraziť 82019 Faktúry ŠJ 08/2019 0,00 31.08.2019 31.08.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 82019
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 08/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.08.2019
Dátum zverejnenia: 31.08.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

76db85_082019_ŠJ____.pdf
zobraziť 72019 Faktúry odberateľské 07/2019 0,00 31.07.2019 31.07.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 72019
Predmet faktúry: Faktúry odberateľské 07/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.07.2019
Dátum zverejnenia: 31.07.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

e672f3_072019__-_odberatelia___.pdf
zobraziť 72019 Faktúry ZŠ 07/2019 0,00 31.07.2019 31.07.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 72019
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 07/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.07.2019
Dátum zverejnenia: 31.07.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

06b428_072019_ZŠ____.pdf
zobraziť 72019 Faktúry ŠJ 07/2019 0,00 31.07.2019 31.07.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 72019
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 07/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.07.2019
Dátum zverejnenia: 31.07.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

6f566e_072019_ŠJ____.pdf

 1 2 3 >  Posledné