Faktúry

 1 2 3 >  Posledné

zobraziť 12019 Faktúry odberateľské 01/2019 0,00 31.01.2019 31.01.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 12019
Predmet faktúry: Faktúry odberateľské 01/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.01.2019
Dátum zverejnenia: 31.01.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

a48e01_012019__-_odberatelia___.pdf
zobraziť 12019 Faktúry ZŠ 01/2019 0,00 31.01.2019 31.01.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 12019
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 01/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.01.2019
Dátum zverejnenia: 31.01.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

c02f36_012019_ZŠ___.pdf
zobraziť 12019 Faktúry ŠJ 01/2019 0,00 31.01.2019 31.01.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 12019
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 01/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.01.2019
Dátum zverejnenia: 31.01.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

168212_012019_ŠJ____.pdf
zobraziť 122018 Faktúry odberateľské 12/2018 0,00 31.12.2018 31.12.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 122018
Predmet faktúry: Faktúry odberateľské 12/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum zverejnenia: 31.12.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

8897b1_122018__-_odberatelia___.pdf
zobraziť 122018 Faktúry ZŠ 12/2018 0,00 31.12.2018 31.12.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 122018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 12/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum zverejnenia: 31.12.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

bb470b_122018_ZŠ___.pdf
zobraziť 122018 Faktúry ŠJ 12/2018 0,00 31.12.2018 31.12.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 122018
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 12/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum zverejnenia: 31.12.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

755804_122018_ŠJ____.pdf
zobraziť 112018 Faktúry Odberateľské 11/2018 0,00 30.11.2018 30.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 112018
Predmet faktúry: Faktúry Odberateľské 11/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.11.2018
Dátum zverejnenia: 30.11.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

5d4141_112018__-_odberatelia__.pdf
zobraziť 112018 Faktúry ZŠ 11/2018 0,00 30.11.2018 30.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 112018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 11/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.11.2018
Dátum zverejnenia: 30.11.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

97f342_112018_ZŠ___.pdf
zobraziť 112018 Faktúry ŠJ 11/2018 0,00 30.11.2018 30.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 112018
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 11/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.11.2018
Dátum zverejnenia: 30.11.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

682736_112018_ŠJ___.pdf
zobraziť 102018 Faktúry odberateľské 10/2018 0,00 31.10.2018 31.10.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 102018
Predmet faktúry: Faktúry odberateľské 10/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.10.2018
Dátum zverejnenia: 31.10.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

57bb20_102018__-_odberatelia__.pdf
zobraziť 102018 Faktúry ZŠ 10/2018 0,00 31.10.2018 31.10.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 102018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 10/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.10.2018
Dátum zverejnenia: 31.10.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

ee82fb_102018_ZŠ__.pdf
zobraziť 102018 Faktúry ŠJ 10/2018 0,00 31.10.2018 31.10.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 102018
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 10/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.10.2018
Dátum zverejnenia: 31.10.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

2f7065_102018_ŠJ____(automaticky_uložené).pdf
zobraziť 92018 Faktúry odberateľské 09/2018 0,00 30.09.2018 30.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 92018
Predmet faktúry: Faktúry odberateľské 09/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.09.2018
Dátum zverejnenia: 30.09.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

f8ea8c_092018__-_odberatelia__.pdf
zobraziť 92018 Faktúry ZŠ 09/2018 0,00 30.09.2018 30.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 92018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 09/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.09.2018
Dátum zverejnenia: 30.09.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

98c405_092018_ZŠ__.pdf
zobraziť 92018 Faktúry ŠJ 09/2018 0,00 30.09.2018 30.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 92018
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 09/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.09.2018
Dátum zverejnenia: 30.09.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

dcfbbf_092018_ŠJ____.pdf

 1 2 3 >  Posledné