Faktúry

 < 1 2 3 4 >  Posledné

zobraziť 42019 Faktúry odberateľské 04/2019 0,00 30.04.2019 30.04.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 42019
Predmet faktúry: Faktúry odberateľské 04/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.04.2019
Dátum zverejnenia: 30.04.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

9cc487_042019__-_odberatelia___.pdf
c601da_042019__-_odberatelia___.pdf
zobraziť 42019 Faktúry ZŠ 04/2019 0,00 30.04.2019 30.04.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 42019
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 04/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.04.2019
Dátum zverejnenia: 30.04.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

e368ec_042019_ZŠ____.pdf
zobraziť 42019 Faktúry ŠJ 04/2019 0,00 30.04.2019 30.04.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 42019
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 04/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.04.2019
Dátum zverejnenia: 30.04.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

770cec_042019_ŠJ____.pdf
zobraziť 32019 Faktúry odberateľské 03/2019 0,00 31.03.2019 31.03.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 32019
Predmet faktúry: Faktúry odberateľské 03/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.03.2019
Dátum zverejnenia: 31.03.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

c21e2f_032019__-_odberatelia___.pdf
zobraziť 32019 Faktúry ZŠ 03/2019 0,00 31.03.2019 31.03.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 32019
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 03/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.03.2019
Dátum zverejnenia: 31.03.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

9ed7ea_032019_ZŠ____.pdf
zobraziť 32019 Faktúry ŠJ 03/2019 0,00 31.03.2019 31.03.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 32019
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 03/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.03.2019
Dátum zverejnenia: 31.03.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

e0e2f6_032019_ŠJ____.pdf
zobraziť 22019 Faktúry odberateľské 02/2019 0,00 28.02.2019 28.02.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 22019
Predmet faktúry: Faktúry odberateľské 02/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 28.02.2019
Dátum zverejnenia: 28.02.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

12f99b_022019__-_odberatelia___.pdf
zobraziť 22019 Faktúry ZŠ 02/2019 0,00 28.02.2019 28.02.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 22019
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 02/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 28.02.2019
Dátum zverejnenia: 28.02.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

edc5f9_022019_ZŠ___.pdf
zobraziť 22019 Faktúry ŠJ 02/2019 0,00 28.02.2019 28.02.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 22019
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 02/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 28.02.2019
Dátum zverejnenia: 28.02.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

73eb6c_022019_ŠJ____.pdf
zobraziť 12019 Faktúry odberateľské 01/2019 0,00 31.01.2019 31.01.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 12019
Predmet faktúry: Faktúry odberateľské 01/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.01.2019
Dátum zverejnenia: 31.01.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

a48e01_012019__-_odberatelia___.pdf
zobraziť 12019 Faktúry ZŠ 01/2019 0,00 31.01.2019 31.01.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 12019
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 01/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.01.2019
Dátum zverejnenia: 31.01.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

c02f36_012019_ZŠ___.pdf
zobraziť 12019 Faktúry ŠJ 01/2019 0,00 31.01.2019 31.01.2019

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 12019
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 01/2019
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.01.2019
Dátum zverejnenia: 31.01.2019

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

168212_012019_ŠJ____.pdf
zobraziť 122018 Faktúry odberateľské 12/2018 0,00 31.12.2018 31.12.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 122018
Predmet faktúry: Faktúry odberateľské 12/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum zverejnenia: 31.12.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

8897b1_122018__-_odberatelia___.pdf
zobraziť 122018 Faktúry ZŠ 12/2018 0,00 31.12.2018 31.12.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 122018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 12/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum zverejnenia: 31.12.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

bb470b_122018_ZŠ___.pdf
zobraziť 122018 Faktúry ŠJ 12/2018 0,00 31.12.2018 31.12.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 122018
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 12/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum zverejnenia: 31.12.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

755804_122018_ŠJ____.pdf

 < 1 2 3 4 >  Posledné