Faktúry

 < 1 2 3 4 5 >  Posledné

zobraziť 112018 Faktúry Odberateľské 11/2018 0,00 30.11.2018 30.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 112018
Predmet faktúry: Faktúry Odberateľské 11/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.11.2018
Dátum zverejnenia: 30.11.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

5d4141_112018__-_odberatelia__.pdf
zobraziť 112018 Faktúry ZŠ 11/2018 0,00 30.11.2018 30.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 112018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 11/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.11.2018
Dátum zverejnenia: 30.11.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

97f342_112018_ZŠ___.pdf
zobraziť 112018 Faktúry ŠJ 11/2018 0,00 30.11.2018 30.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 112018
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 11/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.11.2018
Dátum zverejnenia: 30.11.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

682736_112018_ŠJ___.pdf
zobraziť 102018 Faktúry odberateľské 10/2018 0,00 31.10.2018 31.10.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 102018
Predmet faktúry: Faktúry odberateľské 10/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.10.2018
Dátum zverejnenia: 31.10.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

57bb20_102018__-_odberatelia__.pdf
zobraziť 102018 Faktúry ZŠ 10/2018 0,00 31.10.2018 31.10.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 102018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 10/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.10.2018
Dátum zverejnenia: 31.10.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

ee82fb_102018_ZŠ__.pdf
zobraziť 102018 Faktúry ŠJ 10/2018 0,00 31.10.2018 31.10.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 102018
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 10/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.10.2018
Dátum zverejnenia: 31.10.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

2f7065_102018_ŠJ____(automaticky_uložené).pdf
zobraziť 92018 Faktúry odberateľské 09/2018 0,00 30.09.2018 30.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 92018
Predmet faktúry: Faktúry odberateľské 09/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.09.2018
Dátum zverejnenia: 30.09.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

f8ea8c_092018__-_odberatelia__.pdf
zobraziť 92018 Faktúry ZŠ 09/2018 0,00 30.09.2018 30.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 92018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 09/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.09.2018
Dátum zverejnenia: 30.09.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

98c405_092018_ZŠ__.pdf
zobraziť 92018 Faktúry ŠJ 09/2018 0,00 30.09.2018 30.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 92018
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 09/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 30.09.2018
Dátum zverejnenia: 30.09.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

dcfbbf_092018_ŠJ____.pdf
zobraziť 82018 Faktúry odberateľské 08/2018 0,00 31.08.2018 31.08.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 82018
Predmet faktúry: Faktúry odberateľské 08/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.08.2018
Dátum zverejnenia: 31.08.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

bfa46d_082018__-_odberatelia__.pdf
zobraziť 82018 Faktúry ZŠ 08/2018 0,00 31.08.2018 31.08.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 82018
Predmet faktúry: Faktúry ZŠ 08/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.08.2018
Dátum zverejnenia: 31.08.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

292b4a_082018_ZŠ___.pdf
zobraziť 82018 Faktúry ŠJ 08/2018 0,00 31.08.2018 31.08.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 82018
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 08/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.08.2018
Dátum zverejnenia: 31.08.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

fd2292_082018_ŠJ___.pdf
zobraziť 72018 Faktúry odberateľské 7/2018 0,00 31.07.2018 31.07.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 72018
Predmet faktúry: Faktúry odberateľské 7/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.07.2018
Dátum zverejnenia: 31.07.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

435a5f_072018__-_odberatelia__.pdf
zobraziť 72018 Faktúra ZŠ 07/2018 0,00 31.07.2018 31.07.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 72018
Predmet faktúry: Faktúra ZŠ 07/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.07.2018
Dátum zverejnenia: 31.07.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

3ccd74_072018_ZŠ__.pdf
zobraziť 72018 Faktúry ŠJ 07/2018 0,00 31.07.2018 31.07.2018

Rozšírené informácie

Číslo faktúry: 72018
Predmet faktúry: Faktúry ŠJ 07/2018
Dodávateľ:
Celková cena: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Číslo objednávky: 0
Dátum vystavenia: 31.07.2018
Dátum zverejnenia: 31.07.2018

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

6635c6_072018_ŠJ___.pdf

 < 1 2 3 4 5 >  Posledné