Objednávky

 1 2 3 >  Posledné

zobraziť 11802017 Objednávky ZŠ od 04.12.2017 do 13.12.2017 0,00 13.12.2017 13.12.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11802017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 04.12.2017 do 13.12.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 13.12.2017
Dátum zverejnenia: 13.12.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

c08b1c_26_04122017_13122017__.pdf
zobraziť 11702017 Objednávky ZŠ od 24.11.2017 do 03.12.2017 0,00 03.12.2017 03.12.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11702017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 24.11.2017 do 03.12.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 03.12.2017
Dátum zverejnenia: 03.12.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

28f80c_25_24112017_03122017___(automaticky_uložené).pdf
zobraziť 11622017 Objednávky ZŠ od 14.11.2017 do 23.11.2017 0,00 23.11.2017 23.11.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11622017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 14.11.2017 do 23.11.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 23.11.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

cde773_24_14112017_23112017___.pdf
zobraziť 11532017 Objednávky ZŠ od 04.11.2017 do 13.11.2017 0,00 13.11.2017 13.11.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11532017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 04.11.2017 do 13.11.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 13.11.2017
Dátum zverejnenia: 13.11.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

fd4ed4_23_04112017_13112017__.pdf
zobraziť 11472017 Objednávky ZŠ od 25.10.2017 do 03.11.2017 0,00 03.11.2017 03.11.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11472017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 25.10.2017 do 03.11.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 03.11.2017
Dátum zverejnenia: 03.11.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

762d74_22_25102017_03112017__.pdf
zobraziť 11412017 Objednávky ZŠ od 15.10.2017 do 24.10.2017 0,00 24.10.2017 24.10.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11412017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 15.10.2017 do 24.10.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 24.10.2017
Dátum zverejnenia: 24.10.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

22b1ca_21_15102017_24102017__.pdf
zobraziť 11332017 Objednávky ZŠ od 05.10.2017 do 14.10.2017 0,00 14.10.2017 14.10.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11332017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 05.10.2017 do 14.10.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 14.10.2017
Dátum zverejnenia: 14.10.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

397fb4_20_05102017_14102017__.pdf
zobraziť 11322017 Objednávky ZŠ od 25.09.2017 do 04.10.2017 0,00 04.10.2017 04.10.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11322017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 25.09.2017 do 04.10.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 04.10.2017
Dátum zverejnenia: 04.10.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

81e52a_19_25092017_04102017__.pdf
zobraziť 11302017 Objednávky ZŠ od 15.09.2017 do 24.09.2017 0,00 24.09.2017 24.09.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11302017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 15.09.2017 do 24.09.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 24.09.2017
Dátum zverejnenia: 24.09.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

a0884e_18_15092017_24092017__.pdf
zobraziť 11242017 Objednávky ZŠ od 05.09.2017 do 14.09.2017 0,00 14.09.2017 14.09.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11242017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 05.09.2017 do 14.09.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 14.09.2017
Dátum zverejnenia: 14.09.2017
Schvaľujúci:

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

5c2d92_17_05092017_14092017__.pdf
zobraziť 11222017 Objednávky ZŠ od 26.08.2017 do 04.09.2017 0,00 04.09.2017 04.09.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11222017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 26.08.2017 do 04.09.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 04.09.2017
Dátum zverejnenia: 04.09.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

52912a_16_26082017_04092017__.pdf
zobraziť 11182017 Objednávky ZŠ od 16.08.2017 do 25.08.2017 0,00 25.08.2017 25.08.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11182017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 16.08.2017 do 25.08.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 25.08.2017
Dátum zverejnenia: 25.08.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

a9170d_15_16082017_25082017_.pdf
zobraziť 11162017 Objednávky ZŠ od 06.08.2017 do 15.08.2017 0,00 15.08.2017 15.08.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11162017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 06.08.2017 do 15.08.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 15.08.2017
Dátum zverejnenia: 15.08.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

7525fa_14_06082017_15082017_.pdf
zobraziť 11122017 Objednávky ZŠ od 27.07.2017 do 05.08.2017 0,00 05.08.2017 05.08.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11122017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 27.07.2017 do 05.08.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 05.08.2017
Dátum zverejnenia: 05.08.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

da4904_13_27072017_05082017_.pdf
zobraziť 11122017 Objednávky ZŠ od 27.07.2017 do 05.08.2017 0,00 05.08.2017 05.08.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11122017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 27.07.2017 do 05.08.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 05.08.2017
Dátum zverejnenia: 05.08.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

 1 2 3 >  Posledné