Objednávky

 1 2 3 >  Posledné

zobraziť 11162017 Objednávky ZŠ od 06.08.2017 do 15.08.2017 0,00 15.08.2017 15.08.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11162017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 06.08.2017 do 15.08.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 15.08.2017
Dátum zverejnenia: 15.08.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

7525fa_14_06082017_15082017_.pdf
zobraziť 11122017 Objednávky ZŠ od 27.07.2017 do 05.08.2017 0,00 05.08.2017 05.08.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11122017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 27.07.2017 do 05.08.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 05.08.2017
Dátum zverejnenia: 05.08.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

da4904_13_27072017_05082017_.pdf
zobraziť 11122017 Objednávky ZŠ od 27.07.2017 do 05.08.2017 0,00 05.08.2017 05.08.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11122017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 27.07.2017 do 05.08.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 05.08.2017
Dátum zverejnenia: 05.08.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

zobraziť 11102017 Objednávky ZŠ od 17.07.2017 do 26.07.2017 0,00 26.07.2017 26.07.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11102017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 17.07.2017 do 26.07.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 26.07.2017
Dátum zverejnenia: 26.07.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

de2750_12_17072017_26072017_.pdf
zobraziť 11092017 Objednávky ZŠ od 07.07.2017 do 16.07.2017 0,00 16.07.2017 16.07.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11092017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 07.07.2017 do 16.07.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 16.07.2017
Dátum zverejnenia: 16.07.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

283972_11_07072017_16072017_.pdf
zobraziť 11072017 Objednávky ZŠ od 27.06.2017 do 06.07.2017 0,00 06.07.2017 06.07.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11072017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 27.06.2017 do 06.07.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 06.07.2017
Dátum zverejnenia: 06.07.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

e3c1bb_10_27062017_06072017_.pdf
zobraziť 11052017 Objednávky ZŠ od 17.06.2017 do 26.06.2017 0,00 26.06.2017 26.06.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11052017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 17.06.2017 do 26.06.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 26.06.2017
Dátum zverejnenia: 26.06.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

0c9a9c_9_17062017_26062017_.pdf
zobraziť 11022017 Objednávky ZŠ od 07.06.2017 do 16.06.2017 0,00 16.06.2017 16.06.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 11022017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 07.06.2017 do 16.06.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 16.06.2017
Dátum zverejnenia: 16.06.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

ecf14a_8_07062017_16062017.pdf
zobraziť 10962017 Objednávky ZŠ od 28.05.2017 do 06.06.2017 0,00 06.06.2017 06.06.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 10962017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 28.05.2017 do 06.06.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 06.06.2017
Dátum zverejnenia: 06.06.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

f4417c_7_28052017_06062017.pdf
zobraziť 10902017 Objednávky ZŠ od 18.05.2017 do 27.05.2017 0,00 27.05.2017 27.05.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 10902017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 18.05.2017 do 27.05.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 27.05.2017
Dátum zverejnenia: 27.05.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov:
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

e5cd48_6_18052017_27052017.pdf
zobraziť 10822017 Objednávky ZŠ od 08.05.2017 do 17.05.2017 Objednávky ZŠ od 08.05.2017 do 17.05.2017 0,00 17.05.2017 17.05.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 10822017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 08.05.2017 do 17.05.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 17.05.2017
Dátum zverejnenia: 17.05.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov: Objednávky ZŠ od 08.05.2017 do 17.05.2017
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

0e9429_5_08052017_17052017.pdf
zobraziť 10752017 Objednávky ZŠ od 28.04.2017 do 07.05.2017 Zoznam objednávok ZŠ od 28.04.2017 do 07.05.2017 0,00 07.05.2017 07.05.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 10752017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 28.04.2017 do 07.05.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 07.05.2017
Dátum zverejnenia: 07.05.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov: Zoznam objednávok ZŠ od 28.04.2017 do 07.05.2017
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

ce6144_4_28042017_07052017.pdf
zobraziť 10702017 Objednávky ZŠ od 18.04.2017 do 27.04.2017 Zoznam objednávok ZŠ od 18.04.2017 do 27.04.2017 0,00 27.04.2017 27.04.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 10702017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 18.04.2017 do 27.04.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 27.04.2017
Dátum zverejnenia: 27.04.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov: Zoznam objednávok ZŠ od 18.04.2017 do 27.04.2017
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

7c2d94_3_18042017_27042017.pdf
zobraziť 10662017 Objednávky ZŠ od 08.04.2017 do 17.04.2017 Zoznam objednávok ZŠ od 08.04.2017 do 17.04.2017 0,00 17.04.2017 17.04.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 10662017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 08.04.2017 do 17.04.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 17.04.2017
Dátum zverejnenia: 17.04.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov: Zoznam objednávok ZŠ od 08.04.2017 do 17.04.2017
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

d80b0e_2_08042017_17042017.pdf
zobraziť 10502017 Objednávky ZŠ od 29.03.2017 do 07.04.2017 Zoznam objednávok ZŠ od 29.03.2017 do 07.04.2017 0,00 07.04.2017 07.04.2017

Rozšírené informácie

Číslo objednávky: 10502017
Text objednávky: Objednávky ZŠ od 29.03.2017 do 07.04.2017
Objednávka spolu: 0,00
Číslo zmluvy: 0
Dátum vystavenia: 07.04.2017
Dátum zverejnenia: 07.04.2017
Schvaľujúci: Mgr. Strážik Peter

Dodávateľ

Názov: Zoznam objednávok ZŠ od 29.03.2017 do 07.04.2017
Adresa:
IČO:
Č. DPH:
DIČ:

Súbory

08b211_1_29032017_07042017.pdf

 1 2 3 >  Posledné