Zmluvy

 1 2 3 >  Posledné

zobraziť 1188 Dohoda č.19/36/060/66 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa § 60 ids, 2 zákona č. 5/2004 UPSVaR Poprad Hraničná 667/13 05801 Poprad IČO: 30794356 1 995,52 21.03.2019 21.03.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1188
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: UPSVaR Poprad
Hraničná 667/13
05801 Poprad
IČO: 30794356
Predmet: Dohoda č.19/36/060/66 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa § 60 ids, 2 zákona č. 5/2004
Celková cena: 1 995,52
Dátum uzavretia: 21.03.2019
Dátum zverejnenia: 21.03.2019

Súbory

6351d6_ZS_1188.PDF
zobraziť 1189 Dodatok č. 3 k zmluve č. 2405077090 - Skleník, NB ZŠ, SB ZŠ, Telocvičňa, MŠ, Besiedka, alokované pracovisko Roškovce, Jedáleň - požiar, živel, povodeň, víchrica, vodovodné, náraz, odcudzenie, krádež, poškodenie skla, vandalizmus, náklady na demoláciu, náklady na opravu umeleckého diela Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332 DIČ: 2021000487 1104,35/ rok 20.03.2019 20.03.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1189
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A,
841 04 Bratislava
IČO: 35709332
DIČ: 2021000487
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve č. 2405077090 - Skleník, NB ZŠ, SB ZŠ, Telocvičňa, MŠ, Besiedka, alokované pracovisko Roškovce, Jedáleň - požiar, živel, povodeň, víchrica, vodovodné, náraz, odcudzenie, krádež, poškodenie skla, vandalizmus, náklady na demoláciu, náklady na opravu umeleckého diela
Celková cena: 1104,35/ rok
Dátum uzavretia: 20.03.2019
Dátum zverejnenia: 20.03.2019

Súbory

f25b37_1189.PDF
zobraziť 1187 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Sp. Hrhov MŠVVaŠ SR Stromová 1 813 30 Bratislava IČO: 00164381 177 743,12 04.02.2019 11.02.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1187
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: MŠVVaŠ SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
IČO: 00164381
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Sp. Hrhov
Celková cena: 177 743,12
Dátum uzavretia: 04.02.2019
Dátum zverejnenia: 11.02.2019

Súbory

51a743_ZMLUVA_O_POSKYTNUTÍ_NENÁVRATNÉHO_FINANČNÉHO_PRÍSPEVKU_č._OPĽZ_7_2019__-_text.pdf
zobraziť 1186 Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby MEDISON, s.r.o. Obchodná 16 040 01 Košice IČO: 36679135 DIČ: 2022247414 576,00/ rok - ZS + 30-,,/osoba kurz prvej pomoci, + preventívne LP 04.02.2019 04.02.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1186
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16
040 01 Košice
IČO: 36679135
DIČ: 2022247414
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
Celková cena: 576,00/ rok - ZS + 30-,,/osoba kurz prvej pomoci, + preventívne LP
Dátum uzavretia: 04.02.2019
Dátum zverejnenia: 04.02.2019

Súbory

2ac6c5_1186.PDF
zobraziť 1185 Zmluva o vydaní karty - komerčná Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 1,00 23.01.2019 23.01.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1185
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
Predmet: Zmluva o vydaní karty - komerčná
Celková cena: 1,00
Dátum uzavretia: 23.01.2019
Dátum zverejnenia: 23.01.2019

Súbory

b64acd_1185.PDF
zobraziť 1184 Tel. zariadenie - Gigaset A220 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 29,90 17.01.2019 17.01.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1184
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Tel. zariadenie - Gigaset A220
Celková cena: 29,90
Dátum uzavretia: 17.01.2019
Dátum zverejnenia: 17.01.2019

Súbory

48a976_1184.PDF
zobraziť 1180 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 mesačný poplatok vo faktúre 30.11.2018 30.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1180
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť
Celková cena: mesačný poplatok vo faktúre
Dátum uzavretia: 30.11.2018
Dátum zverejnenia: 30.11.2018

Súbory

d5b3a9_1180.PDF
zobraziť 1181 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 mesačný poplatok vo faktúre 30.11.2018 30.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1181
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť
Celková cena: mesačný poplatok vo faktúre
Dátum uzavretia: 30.11.2018
Dátum zverejnenia: 30.11.2018

Súbory

167d0e_1181.PDF
zobraziť 1182 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 mesačný poplatok vo faktúre 30.11.2018 30.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1182
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť
Celková cena: mesačný poplatok vo faktúre
Dátum uzavretia: 30.11.2018
Dátum zverejnenia: 30.11.2018

Súbory

919613_1182.PDF
zobraziť 1178 Mobilný internet - viazanosť na 24 mesiacov Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 mesačný poplatok vo faktúre + 816,00 za zariadenia 29.11.2018 29.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1178
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Mobilný internet - viazanosť na 24 mesiacov
Celková cena: mesačný poplatok vo faktúre + 816,00 za zariadenia
Dátum uzavretia: 29.11.2018
Dátum zverejnenia: 29.11.2018

Súbory

ab5bcc_1178.PDF
zobraziť 1179 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 mesačný poplatok vo faktúre 29.11.2018 29.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1179
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť
Celková cena: mesačný poplatok vo faktúre
Dátum uzavretia: 29.11.2018
Dátum zverejnenia: 29.11.2018

Súbory

9dbd3d_1179.PDF
zobraziť 1183 Pedagogická prax študentov KU Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1 034 01 Ružomberok IČO: 37801279 0,66/hod 05.11.2018 05.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1183
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
IČO: 37801279
Predmet: Pedagogická prax študentov KU
Celková cena: 0,66/hod
Dátum uzavretia: 05.11.2018
Dátum zverejnenia: 05.11.2018

Súbory

4eff0a_1183.PDF
zobraziť 1177 Dohoda o spolupráci - Študentská prax Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Ružová ul. 13 974 11 Banská Bystrica 09.10.2018 09.10.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1177
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ružová ul. 13
974 11 Banská Bystrica
Predmet: Dohoda o spolupráci - Študentská prax
Celková cena:
Dátum uzavretia: 09.10.2018
Dátum zverejnenia: 09.10.2018

Súbory

3c7510_1177.PDF
zobraziť 1176 Dohoda č. 18/36/054/55 - o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa UPSVaR Hraničná 667/13, 05801 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 18982,08 25.09.2018 25.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1176
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: UPSVaR
Hraničná 667/13,
05801 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Dohoda č. 18/36/054/55 - o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
Celková cena: 18982,08
Dátum uzavretia: 25.09.2018
Dátum zverejnenia: 25.09.2018

Súbory

db1d82_1176.PDF
zobraziť 1174 Produkt Biznis Fis - dodávka plynu - viazanosť 12 mesiacov - základná zmluva 17.03.2011 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 32,35 €/MWh 19.09.2018 19.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1174
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: innogy Slovensko, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
IČO: 44291809
DIČ: 2022646549
Predmet: Produkt Biznis Fis - dodávka plynu - viazanosť 12 mesiacov - základná zmluva 17.03.2011
Celková cena: 32,35 €/MWh
Dátum uzavretia: 19.09.2018
Dátum zverejnenia: 19.09.2018

Súbory

c466dd_1174.PDF

 1 2 3 >  Posledné