Zmluvy

Prvé  < 13 14 15 16 > 

zobraziť 1008 Poskytnutie práv - E-tlačivá ŠEVT a. s. Ročne 06.02.2008 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1008
Typ zmluvy: Zmluva
Zmluvné strany: ŠEVT a. s.
Predmet: Poskytnutie práv - E-tlačivá
Celková cena: Ročne
Dátum uzavretia: 06.02.2008
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

809ff2_zmluva_zs_1008.pdf
zobraziť 1009 Dodávka elektriny Východoslovenská distibučná, a.s. Štvrťročné zálohové faktúry 09.09.2008 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1009
Typ zmluvy: Zmluva o pripojení
Zmluvné strany: Východoslovenská distibučná, a.s.
Predmet: Dodávka elektriny
Celková cena: Štvrťročné zálohové faktúry
Dátum uzavretia: 09.09.2008
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

069d72_zmluva_zs_1009.pdf
zobraziť 1010 Skupinové úrazové poistenie detí a žiakov UNIQA poisťovňa, a. s. 9384,00 01.10.2008 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1010
Typ zmluvy: Poistenie
Zmluvné strany: UNIQA poisťovňa, a. s.
Predmet: Skupinové úrazové poistenie detí a žiakov
Celková cena: 9384,00
Dátum uzavretia: 01.10.2008
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

1c3425_zmluva_zs_1010.pdf
zobraziť 1011 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mesačné zálohové faktúry 27.09.2008 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1011
Typ zmluvy: Zmluva o dodávke plynu
Zmluvné strany: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Predmet: Dodávka plynu
Celková cena: Mesačné zálohové faktúry
Dátum uzavretia: 27.09.2008
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

e593a2_zmluva_zs_1011.pdf
zobraziť 1012 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa, a. .s 10631,00 03.12.2008 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1012
Typ zmluvy: Poistná zmluva
Zmluvné strany: Komunálna poisťovňa, a. .s
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Celková cena: 10631,00
Dátum uzavretia: 03.12.2008
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

a154a4_zmluva_zs_1012.pdf
zobraziť 1013 Združené poistenie majetku Komunálna poisťovňa 1411,47 22.12.2008 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1013
Typ zmluvy: Poistenie
Zmluvné strany: Komunálna poisťovňa
Predmet: Združené poistenie majetku
Celková cena: 1411,47
Dátum uzavretia: 22.12.2008
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

817e82_zmluva_zs_1013.pdf
zobraziť 1014 Dodávka elektriny - Rožkovce Východoslovenská distrubučná, a. s. Štvrťročné zálohové faktúry 02.01.2009 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1014
Typ zmluvy: Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
Zmluvné strany: Východoslovenská distrubučná, a. s.
Predmet: Dodávka elektriny - Rožkovce
Celková cena: Štvrťročné zálohové faktúry
Dátum uzavretia: 02.01.2009
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

4e11ec_zmluva_zs_1014.pdf
zobraziť 1015 Zákonné poistenie služobného auta Kooperativa poisťovňa, a. s. 84,68 13.02.2009 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1015
Typ zmluvy: Poistenie
Zmluvné strany: Kooperativa poisťovňa, a. s.
Predmet: Zákonné poistenie služobného auta
Celková cena: 84,68
Dátum uzavretia: 13.02.2009
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

fcf24a_zmluva_zs_1015.pdf
zobraziť 1016 Havarijné poistenie služovného auta Kooperativa poisťovňa, a. s. 199,52 11.03.2009 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1016
Typ zmluvy: Poistenie
Zmluvné strany: Kooperativa poisťovňa, a. s.
Predmet: Havarijné poistenie služovného auta
Celková cena: 199,52
Dátum uzavretia: 11.03.2009
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

05cb11_zmluva_zs_1016.pdf
zobraziť 1017 Poistenie zodpovednosti za škodu GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a. s. 132,00 03.04.2009 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1017
Typ zmluvy: Poistenie
Zmluvné strany: GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a. s.
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu
Celková cena: 132,00
Dátum uzavretia: 03.04.2009
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

e0eade_zmluva_zs_1017.pdf
zobraziť 1018 Služba - Virtuálna knižnica KOMENSKY, s. r. o. 16,56 10.09.2009 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1018
Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluvné strany: KOMENSKY, s. r. o.
Predmet: Služba - Virtuálna knižnica
Celková cena: 16,56
Dátum uzavretia: 10.09.2009
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

ec1375_zmluva_zs_1018.pdf
zobraziť 1019 Poistenie- Školák GENERALI SLOVENSKO, a. s. 538,08 09.10.2009 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1019
Typ zmluvy: Poistenie
Zmluvné strany: GENERALI SLOVENSKO, a. s.
Predmet: Poistenie- Školák
Celková cena: 538,08
Dátum uzavretia: 09.10.2009
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

f3695f_zmluva_zs_1019.pdf
zobraziť 1020 Zmluva o pripojení T Mobile Mesačne 11.03.2010 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1020
Typ zmluvy: Zmluva o pripojení
Zmluvné strany: T Mobile
Predmet: Zmluva o pripojení
Celková cena: Mesačne
Dátum uzavretia: 11.03.2010
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

dc9486_zmluva_zs_1020.pdf
zobraziť 1021 Poistenie majetku MŠ Komunálna poisťovňa, a. s. 463,43 07.10.2010 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1021
Typ zmluvy: Poistenie
Zmluvné strany: Komunálna poisťovňa, a. s.
Predmet: Poistenie majetku MŠ
Celková cena: 463,43
Dátum uzavretia: 07.10.2010
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

3fef31_zmluva_zs_1021.pdf
zobraziť 1022 PO + BOZP Mgr. Černická Alžbeta 50 + DPH/mesiac 01.09.2010 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1022
Typ zmluvy: Zmluva na výkon činnosti
Zmluvné strany: Mgr. Černická Alžbeta
Predmet: PO + BOZP
Celková cena: 50 + DPH/mesiac
Dátum uzavretia: 01.09.2010
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

138d1b_zmluva_zs_1022.pdf

Prvé  < 13 14 15 16 >