Zmluvy

Prvé  < 14 15 16

zobraziť 1101 Nájom nebytových priestorov Centrum voľného času Spišský Hrhov 300,00 23.12.2009 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1101
Typ zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluvné strany: Centrum voľného času Spišský Hrhov
Predmet: Nájom nebytových priestorov
Celková cena: 300,00
Dátum uzavretia: 23.12.2009
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

1b0e1f_zmluva_zs_1101.pdf
zobraziť 1102 Nájom nebytových priestorov SPIŠ - Združenie pre obnovu a rozvoj regiónu 15.02.2010 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1102
Typ zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluvné strany: SPIŠ - Združenie pre obnovu a rozvoj regiónu
Predmet: Nájom nebytových priestorov
Celková cena:
Dátum uzavretia: 15.02.2010
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

e6277e_zmluva_zs_1102.pdf
zobraziť 1032 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Obec Spišský Hrhov V zmysle VZD č, 2/2010 00.00.0000 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1032
Typ zmluvy: Dohoda o využívaní a vyúčtovaní zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Zmluvné strany: Obec Spišský Hrhov
Predmet: Dohoda o využívaní a vyúčtovaní zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Celková cena: V zmysle VZD č, 2/2010
Dátum uzavretia: 00.00.0000
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

73cf38_zmluva_zs_1032.pdf
zobraziť 1033 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd do obecnej kanalizácie Obec Spišský Hrhov V zmysle VZD 31.12.2000 01.01.2011

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1033
Typ zmluvy: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd do obecnej kanalizácie
Zmluvné strany: Obec Spišský Hrhov
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd do obecnej kanalizácie
Celková cena: V zmysle VZD
Dátum uzavretia: 31.12.2000
Dátum zverejnenia: 01.01.2011

Súbory

6aa96b_zmluva_zs_1033.pdf

Prvé  < 14 15 16