Zmluvy

 < 1 2 3 4 5 >  Posledné

zobraziť 1176 Dohoda č. 18/36/054/55 - o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa UPSVaR Hraničná 667/13, 05801 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 18982,08 25.09.2018 25.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1176
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: UPSVaR
Hraničná 667/13,
05801 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Dohoda č. 18/36/054/55 - o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
Celková cena: 18982,08
Dátum uzavretia: 25.09.2018
Dátum zverejnenia: 25.09.2018

Súbory

db1d82_1176.PDF
zobraziť 1174 Produkt Biznis Fis - dodávka plynu - viazanosť 12 mesiacov - základná zmluva 17.03.2011 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 32,35 €/MWh 19.09.2018 19.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1174
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: innogy Slovensko, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
IČO: 44291809
DIČ: 2022646549
Predmet: Produkt Biznis Fis - dodávka plynu - viazanosť 12 mesiacov - základná zmluva 17.03.2011
Celková cena: 32,35 €/MWh
Dátum uzavretia: 19.09.2018
Dátum zverejnenia: 19.09.2018

Súbory

c466dd_1174.PDF
zobraziť 1175 Skupinové úrazové poistenie šk. rok 2018/2019 UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15 851 01 Bratislava IČO: 00653501 DIČ: 2021096242 728,00 17.09.2018 19.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1175
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15
851 01 Bratislava
IČO: 00653501
DIČ: 2021096242
Predmet: Skupinové úrazové poistenie šk. rok 2018/2019
Celková cena: 728,00
Dátum uzavretia: 17.09.2018
Dátum zverejnenia: 19.09.2018

Súbory

7f153f_1175.PDF
zobraziť 1173 Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/36/060/1433 zo dňa 27.03.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 Refundácia mzdy -chránené pracovné miesto 06.09.2018 06.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1173
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13
058 01 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/36/060/1433 zo dňa 27.03.2018
Celková cena: Refundácia mzdy -chránené pracovné miesto
Dátum uzavretia: 06.09.2018
Dátum zverejnenia: 06.09.2018

Súbory

10484e_1173.PDF
zobraziť 8026 Potraviny Sklad ovocia a zeleniny Ivan Bandzuch - Nico Jesenského 645/12 053 42 Krompachy IČO: 33984301 DIČ: 1020679561 podľa platných cenníkov 05.09.2018 05.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 8026
Typ zmluvy: ŠJ
Zmluvné strany: Sklad ovocia a zeleniny Ivan Bandzuch - Nico
Jesenského 645/12
053 42 Krompachy
IČO: 33984301
DIČ: 1020679561
Predmet: Potraviny
Celková cena: podľa platných cenníkov
Dátum uzavretia: 05.09.2018
Dátum zverejnenia: 05.09.2018

Súbory

e47d68_8026.PDF
zobraziť 1171 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/110 do dňa 10.09.2009 - služba Bezkriedy Plus KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice IČO: 43908977 DIČ: 2022530785 18,00 12.07.2018 12.07.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1171
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: KOMENSKY, s.r.o.
Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/110 do dňa 10.09.2009 - služba Bezkriedy Plus
Celková cena: 18,00
Dátum uzavretia: 12.07.2018
Dátum zverejnenia: 12.07.2018

Súbory

7d8e10_1171.PDF
zobraziť 1172 Zamestnávateľská zmluva - DDS NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava IČO: 35976853 DIČ: 2022119836 1,00/mesačne 12.07.2018 12.07.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1172
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
IČO: 35976853
DIČ: 2022119836
Predmet: Zamestnávateľská zmluva - DDS
Celková cena: 1,00/mesačne
Dátum uzavretia: 12.07.2018
Dátum zverejnenia: 12.07.2018

Súbory

2f7fca_1172.PDF
zobraziť 1170 Gigaset A220 - telefónny aparát + zmluvná pokuta Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 31,00 29.06.2018 29.06.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1170
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Gigaset A220 - telefónny aparát + zmluvná pokuta
Celková cena: 31,00
Dátum uzavretia: 29.06.2018
Dátum zverejnenia: 29.06.2018

Súbory

9bd00d_1170.PDF
zobraziť 1168 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Pevná sieť + internetové pripojenie Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 11.06.2018 11.06.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1168
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Pevná sieť + internetové pripojenie
Celková cena:
Dátum uzavretia: 11.06.2018
Dátum zverejnenia: 11.06.2018

Súbory

78bc23_1168.PDF
zobraziť 1169 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 11.06.2018 11.06.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1169
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť
Celková cena:
Dátum uzavretia: 11.06.2018
Dátum zverejnenia: 11.06.2018

Súbory

91e60e_1169.PDF
zobraziť 1167 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Interaktívna škola, s.r.o. Vajanského 29 080 01 Prešov IČO: 45888329 18.05.2018 18.05.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1167
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Interaktívna škola, s.r.o.
Vajanského 29
080 01 Prešov
IČO: 45888329
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
Celková cena:
Dátum uzavretia: 18.05.2018
Dátum zverejnenia: 18.05.2018

Súbory

8f850b_1167.PDF
zobraziť 1166 Dodávka tovaru podľa požadovaných objednávok MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/12, 053 11 Smižany IČO: 36704041 DIČ: 2022277796 25.04.2018 25.04.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1166
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: MIVA Market, spol. s r.o.
Mlynská 1323/12, 053 11 Smižany
IČO: 36704041
DIČ: 2022277796
Predmet: Dodávka tovaru podľa požadovaných objednávok
Celková cena:
Dátum uzavretia: 25.04.2018
Dátum zverejnenia: 25.04.2018

Súbory

3ae3c8_1166.PDF
zobraziť 1165 Dodatok k základnej zmluve - predĺženie zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100296993C - viazanosť do 31.03.2021 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 29.03.2018 29.03.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1165
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 44483767
DIČ: 2022730457
Predmet: Dodatok k základnej zmluve - predĺženie zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100296993C - viazanosť do 31.03.2021
Celková cena:
Dátum uzavretia: 29.03.2018
Dátum zverejnenia: 29.03.2018

Súbory

9a363a_1165.PDF
zobraziť 1164 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska - § 60 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 468,96/rok 27.03.2018 27.03.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1164
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska - § 60
Celková cena: 468,96/rok
Dátum uzavretia: 27.03.2018
Dátum zverejnenia: 27.03.2018

Súbory

140137_1164.PDF
zobraziť 1163 Zbezpečenie podmienok zenávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495 040 11 Košice IČO: 44031483 DIČ: 2022567767 49,00 €/mesiac 13.03.2018 13.03.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1163
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: EuroTrading s.r.o.
Muškátová 38/495
040 11 Košice
IČO: 44031483
DIČ: 2022567767
Predmet: Zbezpečenie podmienok zenávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov
Celková cena: 49,00 €/mesiac
Dátum uzavretia: 13.03.2018
Dátum zverejnenia: 13.03.2018

Súbory

04b8be_1163.PDF

 < 1 2 3 4 5 >  Posledné