Zmluvy

 < 1 2 3 4 5 >  Posledné

zobraziť 1172 Zamestnávateľská zmluva - DDS NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava IČO: 35976853 DIČ: 2022119836 1,00/mesačne 12.07.2018 12.07.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1172
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
IČO: 35976853
DIČ: 2022119836
Predmet: Zamestnávateľská zmluva - DDS
Celková cena: 1,00/mesačne
Dátum uzavretia: 12.07.2018
Dátum zverejnenia: 12.07.2018

Súbory

2f7fca_1172.PDF
zobraziť 1170 Gigaset A220 - telefónny aparát + zmluvná pokuta Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 31,00 29.06.2018 29.06.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1170
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Gigaset A220 - telefónny aparát + zmluvná pokuta
Celková cena: 31,00
Dátum uzavretia: 29.06.2018
Dátum zverejnenia: 29.06.2018

Súbory

9bd00d_1170.PDF
zobraziť 1168 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Pevná sieť + internetové pripojenie Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 11.06.2018 11.06.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1168
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Pevná sieť + internetové pripojenie
Celková cena:
Dátum uzavretia: 11.06.2018
Dátum zverejnenia: 11.06.2018

Súbory

78bc23_1168.PDF
zobraziť 1169 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 11.06.2018 11.06.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1169
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť
Celková cena:
Dátum uzavretia: 11.06.2018
Dátum zverejnenia: 11.06.2018

Súbory

91e60e_1169.PDF
zobraziť 1167 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Interaktívna škola, s.r.o. Vajanského 29 080 01 Prešov IČO: 45888329 18.05.2018 18.05.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1167
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Interaktívna škola, s.r.o.
Vajanského 29
080 01 Prešov
IČO: 45888329
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
Celková cena:
Dátum uzavretia: 18.05.2018
Dátum zverejnenia: 18.05.2018

Súbory

8f850b_1167.PDF
zobraziť 1166 Dodávka tovaru podľa požadovaných objednávok MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/12, 053 11 Smižany IČO: 36704041 DIČ: 2022277796 25.04.2018 25.04.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1166
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: MIVA Market, spol. s r.o.
Mlynská 1323/12, 053 11 Smižany
IČO: 36704041
DIČ: 2022277796
Predmet: Dodávka tovaru podľa požadovaných objednávok
Celková cena:
Dátum uzavretia: 25.04.2018
Dátum zverejnenia: 25.04.2018

Súbory

3ae3c8_1166.PDF
zobraziť 1165 Dodatok k základnej zmluve - predĺženie zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100296993C - viazanosť do 31.03.2021 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 29.03.2018 29.03.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1165
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 44483767
DIČ: 2022730457
Predmet: Dodatok k základnej zmluve - predĺženie zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100296993C - viazanosť do 31.03.2021
Celková cena:
Dátum uzavretia: 29.03.2018
Dátum zverejnenia: 29.03.2018

Súbory

9a363a_1165.PDF
zobraziť 1164 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska - § 60 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 468,96/rok 27.03.2018 27.03.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1164
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska - § 60
Celková cena: 468,96/rok
Dátum uzavretia: 27.03.2018
Dátum zverejnenia: 27.03.2018

Súbory

140137_1164.PDF
zobraziť 1163 Zbezpečenie podmienok zenávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495 040 11 Košice IČO: 44031483 DIČ: 2022567767 49,00 €/mesiac 13.03.2018 13.03.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1163
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: EuroTrading s.r.o.
Muškátová 38/495
040 11 Košice
IČO: 44031483
DIČ: 2022567767
Predmet: Zbezpečenie podmienok zenávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov
Celková cena: 49,00 €/mesiac
Dátum uzavretia: 13.03.2018
Dátum zverejnenia: 13.03.2018

Súbory

04b8be_1163.PDF
zobraziť 1162 Riadenie projektu - externý manažment pre projekt zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu Project Consult, spol. s r.o. Hrabová 1486/1A 080 01 Prešov IČO: 36500712 DIČ: 2021923761 5 87520 05.03.2018 05.03.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1162
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Project Consult, spol. s r.o.
Hrabová 1486/1A
080 01 Prešov
IČO: 36500712
DIČ: 2021923761
Predmet: Riadenie projektu - externý manažment pre projekt zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu
Celková cena: 5 87520
Dátum uzavretia: 05.03.2018
Dátum zverejnenia: 05.03.2018

Súbory

af91d9_1162.PDF
zobraziť 1161 Rámcová zmluva na dovar dodávateľa špecifikované objednávkou od odberateľa ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica IČO: 31331131 DIČ: 2020295860 14.02.2018 14.02.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1161
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: ŠEVT a.s.
Plynárenská 6
974 72 Banská Bystrica
IČO: 31331131
DIČ: 2020295860
Predmet: Rámcová zmluva na dovar dodávateľa špecifikované objednávkou od odberateľa
Celková cena:
Dátum uzavretia: 14.02.2018
Dátum zverejnenia: 14.02.2018

Súbory

a9c6c6_1161.PDF
zobraziť 1160 Balíček Magio Internet XL, Biznis linka XL, viazanosť na 24 mesiacov Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 59,99 mesačne 05.02.2018 05.02.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1160
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Balíček Magio Internet XL, Biznis linka XL, viazanosť na 24 mesiacov
Celková cena: 59,99 mesačne
Dátum uzavretia: 05.02.2018
Dátum zverejnenia: 05.02.2018

Súbory

6e2e1a_1160.PDF
zobraziť 1159 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - "Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu na Základnej škole s materskou školou v Spišskom Hrhove" Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4, 816 43 Bratislava IČO: 00681156 v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1 813 30 Bratislava IČO: 00164381 116 820,00 06.12.2017 12.12.2017

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1159
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,
816 43 Bratislava
IČO: 00681156

v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
IČO: 00164381
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - "Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu na Základnej škole s materskou školou v Spišskom Hrhove"
Celková cena: 116 820,00
Dátum uzavretia: 06.12.2017
Dátum zverejnenia: 12.12.2017

Súbory

638d1c_1a_I194_Spišský_Hrhov_Zmluva_(1).pdf
zobraziť 1158 Dohoda č. 17/36/051/236 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie". Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 20.11.2017 20.11.2017

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1158
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
IČO: 30794536
Predmet: Dohoda č. 17/36/051/236 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie".
Celková cena:
Dátum uzavretia: 20.11.2017
Dátum zverejnenia: 20.11.2017

Súbory

a1c349_1158.PDF
zobraziť 1157 Dohoda č. 17/36/054/103 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 8409,60 25.10.2017 25.10.2017

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1157
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13
058 01 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Dohoda č. 17/36/054/103 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
Celková cena: 8409,60
Dátum uzavretia: 25.10.2017
Dátum zverejnenia: 25.10.2017

Súbory

f35305_1157.PDF

 < 1 2 3 4 5 >  Posledné