Zmluvy

Prvé  < 2 3 4 5 6 >  Posledné

zobraziť 1156 Dohoda č. 17/36/051/152 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie". Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/17 058 01 Poprad IČO: 30794536 19.10.2017 19.10.2017

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1156
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/17
058 01 Poprad
IČO: 30794536
Predmet: Dohoda č. 17/36/051/152 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie".
Celková cena:
Dátum uzavretia: 19.10.2017
Dátum zverejnenia: 19.10.2017

Súbory

73758e_1156.PDF
zobraziť 1155 Poskytnutie finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 5793,94 27.09.2017 27.09.2017

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1155
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
IČO: 30794536
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
Celková cena: 5793,94
Dátum uzavretia: 27.09.2017
Dátum zverejnenia: 27.09.2017

Súbory

ebd2c7_1155.PDF
zobraziť 1154 Úrazové poistenie žiakov UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 IČO: 00653501 DIČ: 2021096242 691,60 30.08.2017 30.08.2017

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1154
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: UNIQA poisťovňa a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
IČO: 00653501
DIČ: 2021096242
Predmet: Úrazové poistenie žiakov
Celková cena: 691,60
Dátum uzavretia: 30.08.2017
Dátum zverejnenia: 30.08.2017

Súbory

94d187_1154.PDF
zobraziť 1153 Dodávaka elektriny - dodatok Východoslovenská energetika a.s. Mylnská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 10.05.2017 10.05.2017

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1153
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Východoslovenská energetika a.s.
Mylnská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
DIČ: 2022730457
Predmet: Dodávaka elektriny - dodatok
Celková cena:
Dátum uzavretia: 10.05.2017
Dátum zverejnenia: 10.05.2017

Súbory

7472ca_1152.PDF
zobraziť 1152 Poistenie majetku - dodatok Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332 DIČ: 2021000487 812,38 03.05.2017 03.05.2017

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1152
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35709332
DIČ: 2021000487
Predmet: Poistenie majetku - dodatok
Celková cena: 812,38
Dátum uzavretia: 03.05.2017
Dátum zverejnenia: 03.05.2017

Súbory

4d053a_1151.PDF
zobraziť 1150 Odvoz odpadu ŠJ ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov IČO: 46754768 DIČ: 2023566666 21,00 13.02.2017 13.02.2017

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1150
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
Predmet: Odvoz odpadu ŠJ
Celková cena: 21,00
Dátum uzavretia: 13.02.2017
Dátum zverejnenia: 13.02.2017

Súbory

73bca4_1149.PDF
zobraziť 1151 Odvoz odpadu MŠ ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov IČO: 46754768 DIČ: 2023566666 21 13.02.2017 13.02.2017

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1151
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
Predmet: Odvoz odpadu MŠ
Celková cena: 21
Dátum uzavretia: 13.02.2017
Dátum zverejnenia: 13.02.2017

Súbory

94cb56_1150.PDF
zobraziť 8025 Potraviny Mplus, r.r.o. Jaseňová 9, 971 01 Prievidza IČO: 47372095 DIČ: 2023828653 17.01.2017 17.01.2017

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 8025
Typ zmluvy: ŠJ
Zmluvné strany: Mplus, r.r.o.
Jaseňová 9, 971 01 Prievidza
IČO: 47372095
DIČ: 2023828653
Predmet: Potraviny
Celková cena:
Dátum uzavretia: 17.01.2017
Dátum zverejnenia: 17.01.2017

Súbory

604584_8025.PDF
zobraziť 8024 Potraviny MASOVÝROBA DONČÁK s.r.o. Tatranská č. 84 Veľký Slavkov 059 91 IČO: 46305718 DIČ: 2023319166 04.01.2017 04.01.2017

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 8024
Typ zmluvy: ŠJ
Zmluvné strany: MASOVÝROBA DONČÁK s.r.o.
Tatranská č. 84
Veľký Slavkov 059 91
IČO: 46305718
DIČ: 2023319166
Predmet: Potraviny
Celková cena:
Dátum uzavretia: 04.01.2017
Dátum zverejnenia: 04.01.2017

Súbory

60f396_8024.PDF
zobraziť 1149 Úrazové poistenie Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 IČO: 00653501 DIČ: 2021096242 695,24 02.09.2016 02.09.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1149
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Uniqa poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

IČO: 00653501
DIČ: 2021096242
Predmet: Úrazové poistenie
Celková cena: 695,24
Dátum uzavretia: 02.09.2016
Dátum zverejnenia: 02.09.2016

Súbory

782965_1148.PDF
zobraziť 1148 Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 19.07.2016 19.07.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1148
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Telekomunikačné služby
Celková cena:
Dátum uzavretia: 19.07.2016
Dátum zverejnenia: 19.07.2016

Súbory

894844_1147.PDF
zobraziť 1147 Dar hnuteľného majetku Centrum vedecko-technických informácii SR Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava IČO: 00151882 DIČ: 2020798395 648,60 12.07.2016 12.07.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1147
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Centrum vedecko-technických informácii SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO: 00151882
DIČ: 2020798395
Predmet: Dar hnuteľného majetku
Celková cena: 648,60
Dátum uzavretia: 12.07.2016
Dátum zverejnenia: 12.07.2016

Súbory

0388aa_1146.PDF
zobraziť 1146 Prenájom pozemku registra"C" parc. č. 93/1 o výmere 450 m2 Prenajímateľ Obec Spišský Hrhov SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov IČO: 00329592 Nájomca: SARAHS n.o. Generála Svobodu 192/29 053 02 Spišský Hrhov IČO: 45742006 1,00 €/ rok 13.06.2016 13.06.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1146
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Prenajímateľ
Obec Spišský Hrhov
SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO: 00329592

Nájomca:
SARAHS n.o.
Generála Svobodu 192/29
053 02 Spišský Hrhov
IČO: 45742006
Predmet: Prenájom pozemku registra"C" parc. č. 93/1 o výmere 450 m2
Celková cena: 1,00 €/ rok
Dátum uzavretia: 13.06.2016
Dátum zverejnenia: 13.06.2016

Súbory

0eb4b2_Zmluva_o_nájme_pozemku_(1).pdf
zobraziť 1144 Drevené edukačné panely - 10 ks Jozef Čorba - drevovýroba 082 15 Chmeľov 105 IČO: 14439336 DIČ: 1020739126 1974,00 14.03.2016 14.03.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1144
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Jozef Čorba - drevovýroba
082 15 Chmeľov 105
IČO: 14439336
DIČ: 1020739126
Predmet: Drevené edukačné panely - 10 ks
Celková cena: 1974,00
Dátum uzavretia: 14.03.2016
Dátum zverejnenia: 14.03.2016

Súbory

b38301_1144.PDF
zobraziť 1143 Dodatok č. 1 k dohode č. 15/36/50J/24 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 nezmenená 07.03.2016 07.03.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1143
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode č. 15/36/50J/24
Celková cena: nezmenená
Dátum uzavretia: 07.03.2016
Dátum zverejnenia: 07.03.2016

Súbory

40f131_1143.PDF

Prvé  < 2 3 4 5 6 >  Posledné