Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje základná škola s materskou školou Spišský Hrhov na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o plánovaných nákupoch zverejňujeme na stránke Verejné obstarávanie (zákazky podľa § 9 ods. 9, podlimitné, nadlimitné zákazky, súhrnné správy).

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: 37873822
Číslo účtu: 1124456039/1111
Banka: Unicredit banka

Kontaktná osoba
Mgr. Peter Strážik

Kontakt
Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov


tel.: 053 459 2216
fax: 053 / 4699 398

mobil: 0915 947 595
e-mail: skola@skolahrhov.sk
Internetová adresa URL: www.skolahrhov.sk