Zverejňovanie
Zmluvy
Číslo Typ Názov Zmluvné strany Predmet Cena Dátum uzavretia Dátum zverejnenia PDF
1231 dodávateľská Ekofond SPP, n.o, Mlynské nivy 4924/44A, 821 09 Bratislava, IČO: 52116166 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku REGIÓNY č. 10/2021 - názov projektu: "Komunitná včelnica- šanca pre ľudí a prírodu". 900,00 23.07.2021 23.07.2021 PDF
1230 dodávateľská Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 Samsung Galaxy A12 Black 95,00 - Splátkovanie 28.06.2021 28.06.2021 PDF
1229 dodávateľská Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 Samsung Galaxy A12 Black 95,00 - Splátkovanie 28.06.2021 28.06.2021 PDF
1228 dodávateľská Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 Samsung Galaxy A12 Black 95,00 - Splátkovanie 22.06.2021 22.06.2021 PDF
1227 dodávateľská Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 Samsung Galaxy A12 Black 95,00 - Splátkovanie 21.06.2021 21.06.2021 PDF
1226 dodávateľská Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 Samsung Galaxy A52 5G White 219,00 - Splátkovanie 21.06.2021 21.06.2021 PDF
1225 dodávateľská Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 Mobilný internet 24 17.06.2021 17.06.2021 PDF
1224 dodávateľská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad, IČO: 30794536 Dohoda č. 21/36/060/16 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2222,64 15.03.2021 15.03.2021 PDF
1223 dodávateľská Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie 12 % zníženie ceny 12.02.2021 12.02.2021 PDF
1222 ŠJ odberateľská MVM Group, s.r.o., Jesenná 71/9, 053 02 Spišský Hrhov Poskytovanie stravovacích služieb 2,55 €/stravník/deň 15.02.2021 15.02.2021 PDF
1221 ŠJ odberateľská Obec Doľany - MŠ Doľany, Doľany 2, 053 02, IČO 00329029, DIČ: 2020727665 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania 2,67 €/stravník/deň 13.01.2021 13.01.2021 PDF
1220 ŠJ odberateľská Obec Doľany - MŠ Doľany, Doľany 2, 053 02, IČO 00329029, DIČ: 2020727665 poskytnutie stravovacích služieb 2,62 €/stravník/deň 02.09.2020 02.09.2020 PDF
1219 odberateľská Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov, IČO 00329592 Diagnostické vyšetrenie na koronavírus SARs-CoV-2 od 13.02.2021 do 30.06.2021 15,00 € mzda+ odvody/hod/osoba 09.02.2021 09.02.2021 PDF
1218 dodávateľská MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, IČO: 00164381 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - projekt II. nezmenená 26.01.2021 26.01.2021 PDF
1217 dodávateľská MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany, IČO: 36704041, DIČ: 2022277796 Tovar podľa požiadaviek odberateľa podľa platných cenníkov 25.01.2021 25.01.2021 PDF
1216 odberateľská Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov, IČO 00329592 Diagnostické vyšetrenie na koronavírus SARs-CoV-2 od 23.01.2021 do 24.01.2021 15,00 € mzda+ odvody/hod/osoba 20.01.2021 20.01.2021 PDF
1215 dodávateľská Občianske združenia TRAMPTÁRIA, Okrušná 558/2, 935 34 Veľký Ďur, IČO: 50448315 Zabezpečenie školy v prírode 5143 04.11.2020 04.11.2020 PDF
1214 dodávateľská Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 Verejná telefónna služba 0534592205 40 14.09.2020 14.09.2020 PDF
1213 dodávateľská Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 Verejná telefónna služba 0534699399 40,00 14.09.2020 14.09.2020 PDF
1212 dodávateľská Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 Verejná telefónna služba 0534699398 14,00 14.09.2020 14.09.2020 PDF
8027 ŠJ dodávateľská Mäsovýroba DORO s.r.o., Tatranská č. 480, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 50616765, DIČ: 2120405628 Dodávka potravín podľa platných cenníkov 02.09.2020 02.09.2020 PDF
1211 dodávateľská ČSOB nadácia, Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 42182743, DIČ: 2023299201 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu zo dňa 04.12.2019 nezmenená 13.07.2020 13.07.2020 PDF
1210 dodávateľská Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977, DIČ: 2022530785 Poskytnutie balíčka - Zborovňa Komplet - Virtuálna knižnica, Bezkriedy, Ponuky práce, Mobilná aplikácia pre učiteľov, Mobilná aplikácia pre žiakov, Digitálna učebnica, Hotline pre vedenie školy, Helper - technická podpora pre učiteľov. podľa počtu žiakov 02.07.2020 02.07.2020 PDF
1209 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO 30794536 Dohoda č. 20/36/060/9 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2020 2157.76 05.03.2020 05.03.2020 PDF
1208 0 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ:2020273893 Gigaset C530 9.90 05.03.2020 05.03.2020 PDF
1207 0 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predĺženie viazanosti - pevná mobilná sieť + Magio internet - 24 mesiacov 05.03.2020 05.03.2020 PDF
1206 0 MPSVaR SR Špitálska 4 816 43 Bratislava IČO: 00681156 v zastúpení: MŠVVaŠ SR Stromová 1 813 30 Bratislava IČO: 00164381 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k zmluve č. OPĽZ/7/2019 0.00 10.02.2020 11.02.2020 PDF
1205 0 Vema,s.r.o. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava IČO: 31355374 Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón 0.10/výplatný lístok 22.01.2020 24.01.2020 PDF
1204 0 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 917 01 Trnava Prenájom rohože, pravidelná výmena, čistenie a doprava 1.19/ks/týždeň 24.01.2020 24.01.2020 PDF
1203 0 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 Dodávaka didaktických prostriedkov 03.12.2019 04.12.2019 PDF
1202 0 ČSOB nadácia Žižkova 11, 811 02 Bratislava IČO: 42182746 DIČ: 2023299201 Poskytnutie grantu - realizácia projektu Malí farmári - úspešní v škole a podnikaní 3000 04.12.2019 04.12.2019 PDF
1200 0 UPSVaR Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 Dodatok č. 1 k dohode č. 19/36/054/74 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest 7083.61 30.09.2019 30.09.2019 PDF
1201 0 Jozef Lesňák - LeComp Rozvoj 1107/6 054 01 Levoča IČO: 51147220 DIČ: 1121555226 Zabezpečenie servisu a údržby IKT techniky 170.00 €/mesiac 08.10.2019 08.10.2019 PDF
1199 0 Obec Doľany Materská škola Doľany 053 02 IČO: 00329029 DIČ: 2020727665 Stravovacie služby 2.73/obed 02.09.2019 06.09.2019 PDF
1198 0 SOFT - GL s.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice IČO: 36182214 DIČ: SK2020057963 Zmluva o dielo na zhotovenie čipového systému pre evidenciu stravníkov v ŠJ 3208 06.09.2019 06.09.2019 PDF
1197 0 UPSVaR Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 Dohoda č. 19/36/054/74 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov 14 167.22 28.08.2019 28.08.2019 PDF
1196 0 Slovak Telekom, a.s. Bajkaská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Pevná sieť + internetové pripojenie 45.59/mesačne 20.08.2019 20.08.2019 PDF
1195 0 IKARO sr.o. Okružná 32, 08 01 Prešov IČO: 31656544 DIČ: 2020518467 Dodávka IKT technika v rámci projektu s názvom: "Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Spišský Hrhov." 34974.00 26.06.2019 19.08.2019 PDF
1194 0 MŠVVaŠ SR Stromová 1, 813 30 Bratislava IČO: 00164381 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prispevku 25.06.2019 25.06.2019 PDF
1193 0 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - akciová kúpna cena za dátové zariadenie 19.00 07.06.2019 07.06.2019 PDF
1192 0 Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR Stromová 1 813 30 Bratislava IČO: 00164381 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zmena výpočtu zálohovej platby 03.06.2019 03.06.2019 PDF
1191 0 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 Zmluva o dodávke plynu podľa platných cenníkov 31.05.2019 31.05.2019 PDF
1190 0 Národný bezpečnostný úrad Budatínska 30 851 06 Bratislava IČO: 36061701 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb pre elektronické transakcie na vnútornom trhu bezodplatne 24.05.2019 24.05.2019 PDF
1189 0 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332 DIČ: 2021000487 Dodatok č. 3 k zmluve č. 2405077090 - Skleník, NB ZŠ, SB ZŠ, Telocvičňa, MŠ, Besiedka, alokované pracovisko Roškovce, Jedáleň - požiar, živel, povodeň, víchrica, vodovodné, náraz, odcudzenie, krádež, poškodenie skla, vandalizmus, náklady na demoláciu, náklady na opravu umeleckého diela 1104.35/ rok 20.03.2019 20.03.2019 PDF
1188 0 UPSVaR Poprad Hraničná 667/13 05801 Poprad IČO: 30794356 Dohoda č.19/36/060/66 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa § 60 ids, 2 zákona č. 5/2004 1 995.52 21.03.2019 21.03.2019 PDF
1187 0 MŠVVaŠ SR Stromová 1 813 30 Bratislava IČO: 00164381 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Sp. Hrhov 177 743.12 04.02.2019 11.02.2019 PDF
1186 0 MEDISON, s.r.o. Obchodná 16 040 01 Košice IČO: 36679135 DIČ: 2022247414 Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby 576.00/ rok - ZS + 30-../osoba kurz prvej pomoci. + preventívne LP 04.02.2019 04.02.2019 PDF
1185 0 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 Zmluva o vydaní karty - komerčná 1.00 23.01.2019 23.01.2019 PDF
1184 0 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Tel. zariadenie - Gigaset A220 29.90 17.01.2019 17.01.2019 PDF
1183 0 Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1 034 01 Ružomberok IČO: 37801279 Pedagogická prax študentov KU 0.66/hod 05.11.2018 05.11.2018 PDF
1182 0 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť mesačný poplatok vo faktúre 30.11.2018 30.11.2018 PDF
1181 0 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť mesačný poplatok vo faktúre 30.11.2018 30.11.2018 PDF
1180 0 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť mesačný poplatok vo faktúre 30.11.2018 30.11.2018 PDF
1179 0 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť mesačný poplatok vo faktúre 29.11.2018 29.11.2018 PDF
1178 0 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Mobilný internet - viazanosť na 24 mesiacov mesačný poplatok vo faktúre + 816.00 za zariadenia 29.11.2018 29.11.2018 PDF
1177 0 Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Ružová ul. 13 974 11 Banská Bystrica Dohoda o spolupráci - Študentská prax 09.10.2018 09.10.2018 PDF
1176 0 UPSVaR Hraničná 667/13, 05801 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 Dohoda č. 18/36/054/55 - o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa 18982.08 25.09.2018 25.09.2018 PDF
1175 0 UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15 851 01 Bratislava IČO: 00653501 DIČ: 2021096242 Skupinové úrazové poistenie šk. rok 2018/2019 728.00 17.09.2018 19.09.2018 PDF
1174 0 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 Produkt Biznis Fis - dodávka plynu - viazanosť 12 mesiacov - základná zmluva 17.03.2011 32.35 €/MWh 19.09.2018 19.09.2018 PDF
1173 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/36/060/1433 zo dňa 27.03.2018 Refundácia mzdy -chránené pracovné miesto 06.09.2018 06.09.2018 PDF
8026 ŠJ 0 Sklad ovocia a zeleniny Ivan Bandzuch - Nico Jesenského 645/12 053 42 Krompachy IČO: 33984301 DIČ: 1020679561 Potraviny podľa platných cenníkov 05.09.2018 05.09.2018 PDF
1172 0 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava IČO: 35976853 DIČ: 2022119836 Zamestnávateľská zmluva - DDS 1.00/mesačne 12.07.2018 12.07.2018 PDF
1171 0 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice IČO: 43908977 DIČ: 2022530785 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/110 do dňa 10.09.2009 - služba Bezkriedy Plus 18.00 12.07.2018 12.07.2018 PDF
1170 0 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Gigaset A220 - telefónny aparát + zmluvná pokuta 31.00 29.06.2018 29.06.2018 PDF
1169 0 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť 11.06.2018 11.06.2018 PDF
1168 0 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Pevná sieť + internetové pripojenie 11.06.2018 11.06.2018 PDF
1167 0 Interaktívna škola, s.r.o. Vajanského 29 080 01 Prešov IČO: 45888329 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 18.05.2018 18.05.2018 PDF
1166 0 MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/12, 053 11 Smižany IČO: 36704041 DIČ: 2022277796 Dodávka tovaru podľa požadovaných objednávok 25.04.2018 25.04.2018 PDF
1165 0 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 Dodatok k základnej zmluve - predĺženie zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100296993C - viazanosť do 31.03.2021 29.03.2018 29.03.2018 PDF
1164 0 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska - § 60 468.96/rok 27.03.2018 27.03.2018 PDF
1163 0 EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495 040 11 Košice IČO: 44031483 DIČ: 2022567767 Zbezpečenie podmienok zenávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov 49.00 €/mesiac 13.03.2018 13.03.2018 PDF
1162 0 Project Consult, spol. s r.o. Hrabová 1486/1A 080 01 Prešov IČO: 36500712 DIČ: 2021923761 Riadenie projektu - externý manažment pre projekt zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu 5 87520 05.03.2018 05.03.2018 PDF
1161 0 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica IČO: 31331131 DIČ: 2020295860 Rámcová zmluva na dovar dodávateľa špecifikované objednávkou od odberateľa 14.02.2018 14.02.2018 PDF
1160 0 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Balíček Magio Internet XL, Biznis linka XL, viazanosť na 24 mesiacov 59.99 mesačne 05.02.2018 05.02.2018 PDF
1159 0 Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4, 816 43 Bratislava IČO: 00681156 v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1 813 30 Bratislava IČO: 00164381 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - "Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu na Základnej škole s materskou školou v Spišskom Hrhove" 116 820.00 06.12.2017 12.12.2017 PDF
1158 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 Dohoda č. 17/36/051/236 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie". 20.11.2017 20.11.2017 PDF
1157 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 Dohoda č. 17/36/054/103 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa 8409.60 25.10.2017 25.10.2017 PDF
1156 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/17 058 01 Poprad IČO: 30794536 Dohoda č. 17/36/051/152 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie". 19.10.2017 19.10.2017 PDF
1155 0 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 Poskytnutie finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa 5793.94 27.09.2017 27.09.2017 PDF
1146 0 Prenajímateľ Obec Spišský Hrhov SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov IČO: 00329592 Nájomca: SARAHS n.o. Generála Svobodu 192/29 053 02 Spišský Hrhov IČO: 45742006 Prenájom pozemku registra"C" parc. č. 93/1 o výmere 450 m2 1.00 €/ rok 13.06.2016 13.06.2016 PDF
1154 0 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 IČO: 00653501 DIČ: 2021096242 Úrazové poistenie žiakov 691.60 30.08.2017 30.08.2017 PDF
1153 0 Východoslovenská energetika a.s. Mylnská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 Dodávaka elektriny - dodatok 10.05.2017 10.05.2017 PDF
1152 0 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332 DIČ: 2021000487 Poistenie majetku - dodatok 812.38 03.05.2017 03.05.2017 PDF
1151 0 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov IČO: 46754768 DIČ: 2023566666 Odvoz odpadu MŠ 21 13.02.2017 13.02.2017 PDF
1150 0 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov IČO: 46754768 DIČ: 2023566666 Odvoz odpadu ŠJ 21.00 13.02.2017 13.02.2017 PDF
8025 ŠJ 0 Mplus, r.r.o. Jaseňová 9, 971 01 Prievidza IČO: 47372095 DIČ: 2023828653 Potraviny 17.01.2017 17.01.2017 PDF
8024 ŠJ 0 MASOVÝROBA DONČÁK s.r.o. Tatranská č. 84 Veľký Slavkov 059 91 IČO: 46305718 DIČ: 2023319166 Potraviny 04.01.2017 04.01.2017 PDF
1149 0 Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 IČO: 00653501 DIČ: 2021096242 Úrazové poistenie 695.24 02.09.2016 02.09.2016 PDF
1148 0 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Telekomunikačné služby 19.07.2016 19.07.2016 PDF
1147 0 Centrum vedecko-technických informácii SR Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava IČO: 00151882 DIČ: 2020798395 Dar hnuteľného majetku 648.60 12.07.2016 12.07.2016 PDF
1145 0 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Černovská 1670/8, 010 08 Žilina IČO: 36396044 Dodávky tovaru 26.02.2016 26.02.2016 PDF
1144 0 Jozef Čorba - drevovýroba 082 15 Chmeľov 105 IČO: 14439336 DIČ: 1020739126 Drevené edukačné panely - 10 ks 1974.00 14.03.2016 14.03.2016 PDF
1143 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 Dodatok č. 1 k dohode č. 15/36/50J/24 nezmenená 07.03.2016 07.03.2016 PDF
1141 0 Generali poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A 841 01 Bratislava IČO: 3658709332 DIČ: 2021000457 IČ DPH: SK 202100487 Poistenie stavieb - skleník, nová ZŠ, stará ZŠ, telocvičňa, MŠ 787.44 21.12.2015 31.12.2015 PDF
1142 0 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného prjektu "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť 4759.29 26.01.2016 26.01.2016 PDF
8023 ŠJ 0 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 902 01 Pezinok IČO: 34144579 DIČ: 2020361772 IČ DPH: SK2020361772 Potraviny pre školskú jedáleň podľa platných cenníkov 16.10.2015 16.10.2015 PDF
1140 0 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332 DIČ: 2021000457 IČ DPH: SK202100487 Poistenie stavieb - Skleník 70.40 31.12.2015 31.12.2015 PDF
1139 0 MARUS s.r.o. Filinského 2984/8 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 45527920 DIČ: 2023029349 Výstavba exteriérovej eko-učebne so zelenou strechou 15765.07 15.12.2015 15.12.2015 PDF
1138 0 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42 831 05 Bratislava IČO: 00681385 DIČ: 2020796415 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 2440.611 15.12.2015 15.12.2015 PDF
1137 0 Centrum vedecko-technických informácii Slovenskej republiky Lamačská cesta 8/A 811 04 Bratislava IČO: 00151882 IČ DPH: SK2020798395 DIČ: 2020798395 Prevod hnuteľného majetku - Lenovo Think Pad B590 - 1 ks, Genius SP-HF 1800A - 1 ks, SmartBoard - TM 480i - 1 ks. 2201.28 15.10.2015 28.10.2015 PDF
1135 0 Obec Doľany Doľany 2, 053 02 IČO: 00329029 DIČ: 2020727665 Dovoz stravy pre MŠ Doľany 3.00/deň 01.10.2015 01.10.2015 PDF
8022 ŠJ 0 J&U Unique s.ro. Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín IČO: 35928182 DIČ: 2021978299 IČ DPH: SK2021978299 Potraviny pre školskú jedáleň podľa platných cenníkov 03.11.2015 03.11.2015 PDF
1136 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO: 30794536 Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 28.10.2015 28.10.2015 PDF
1134 0 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, P.O.BOX 191 850 05 Bratislava IČO: 00329592 DIČ: 2020798714 Didaktické prostriedky na výučbu AJ pre učiteľa I. stupeň ZŠ + didaktické prostriedky na výučbu AJ pre učiteľa - II. stupeň ZŠ 2077.68 01.10.2015 01.10.2015 PDF
8021 ŠJ 0 Zeelandia s.r.o. Košice Gemerská 3, 040 01 Košice IČO: 31 671 918 DIČ: 2020491077 IČ DPH: SK 2020491077 Potraviny pre školskú jedáleň podľa platných cenníkov 01.10.2015 01.10.2015 PDF
1133 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 501 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zriadenie pracovného miesta - učeiteľ v predškolskom zariadení - refundácia mzdy na 9 mesiacov 7830.00 29.09.2015 29.09.2015 PDF
1132 0 Hydroland s.r.o. Čermeľská cesta 1439/24, 040 01 Košice Ing. Michal Kravčík, PhD. IČO: 48052051 DIČ: 2120005261 Lektorská služba: prezentácia témy - Pohľad na mikroregión Spiša z hľadiska klimatických zmien a možností ich riešenia. Lokálne aspekty týkajúce sa školských inštitúcií a výchovno-vzdelávacieho procesu. 140.00 23.09.2015 25.09.2015 PDF
1131 0 Mgr. Zuzana Kiralyová Ružinska 17, 040 11 Košice IČO: 47560991 DIČ: 1079941621 Lektorská služba: prezentácia téma - "Prezentácia vzdelávacích osnov zameraných na manažment dažďových vôd a jeho prepojenie na zmenu klímy v rámci projektu Škola Zdravej Klímy II v ZŠ Lomnická 620, Vranov nad Topľou. 110.00 23.09.2015 25.09.2015 PDF
1130 0 Ing. Peter Baláž Školská 28/22, 962 23 Pliešovce IČO: 37396862 DIČ: 104576515 Lektorská služba: prezentácia témy - "Čo je dobré učiteľovi vedieť o téme klimatických zmien" 110.00 23.09.2015 25.09.2015 PDF
1129 0 Metodicko - pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 Dodatok č. 3 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkutívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v znení čodatku č. 1 a 2 predlženie zmluvy do 30.11.2015 28.05.2015 29.05.2015 PDF
1128 0 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - tel. 053/4699399 22.04.2015 22.04.2015 PDF
1127 0 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - tel. 053/4699398 22.04.2015 22.04.2015 PDF
1126 0 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - tel. 053/4592216 22.04.2015 22.04.2015 PDF
1125 0 Stavebná firma Ján Spišský Kežmarská 8A, 054 01 Levoča IČO: 34800336 DIČ: 2021644856 Stavebný materiál podľa objednávky 23.03.2015 24.03.2015 PDF
1123 0 Ekovolt s.r.o. Mlynská 1323/13 053 11 Smižany IČO: 45507287 DIČ: 2023035377 Plastové nádoby na zber dažďovej vody - 4 ks 3526.14 € 23.03.2015 24.03.2015 PDF
1122 0 Hrhovské služby, s.r.o. SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov IČO: 36593168 DIČ: 2022011178 Stavba skleníka - Walipini 5631.06 20.03.2015 20.03.2015 PDF
1121 0 BAL SLOVAKIA s.r.o. Černovská 1670/8, 010 08 Žilina prevádzka: G Hermana 17, 054 01 Levoča IČO: 36396044 DIČ: 2020105373 Hnutené veci zo sortimentu dovávateľa Zmluvaný ročný obrať 1000.00 € 28.02.2015 28.02.2015 PDF
1120 0 Lemes, s.r.o. Pribišova 285/5, 053 02 Spišský Hrhov IČO: 47105593 DIČ: 2023749288 Drevené poliny na vykurovanie 13.00 €/prm pilín 11.02.2015 11.02.2015 PDF
1119 0 Hrhovské služby, s.r.o. SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov IČO: 36593168 DIČ: 2022011178 Nákup a dodávka peletiek na vykurovanie 3.50 bez DPH/20 kg balenie 11.02.2015 11.02.2015 PDF
1124 0 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27 IČO: 00653501 DIČ: 2021096242 IČ DPH: SK7020000229 Poistenie majetku 33.64 24.03.2015 24.03.2015 PDF
1118 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad Príspevok na podporu zovoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti max - 3974.40 04.02.2015 04.02.2015 PDF
1117 0 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 Účinnosť zmluvy v § 6 - Práva a povinnosti ZŠ ods. 2 písm. a/ - nahrádza sa dátumom 30.06.2015 výška refundáie mzdy 16.01.2015 16.01.2015 PDF
1116 0 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 Refundácia max. 10 hod/mesiac koordinátorovi implementácie IMV v MŠ do 30.06.2015, po predložení úplnej a správnej podpornej dokumentácie zo strany MŠ 16.12.2014 30.12.2014 PDF
1115 0 MIVA Market spol. s r.o. Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany IČO: 36704041 DIČ: 2022277796 Dodávka tovaru - čistiace potreby a iný s tým súvisiaci tovar a to v množstve definovanom jednotlivými písomnými, telefonickými, faxovými alebo e-mailovými objednávkami kupujúceho. podľa platných cenníkov 30.12.2014 30.12.2014 PDF
1114 0 MIVA Market spol. s r.o. Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany IČO: 36704041 DIČ: 2022277796 Dodávka tovaru - tonery, cartritge a iný s tým sívisiaci tovar a to v množstve definovanom jednotlivými písomnými, telefonickými, fyxovými alebo e-mailovými objednávkami kupujúceho. podľa platných cenníkov 30.12.2014 30.12.2014 PDF
1113 0 MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany IČO: 36704041 DIČ: 2022277796 Dodávka tovaru - školské, kancelárske potreby a učebné pomôckya iný s tým súvisiaci tovar a to v množstve definovanom jednotlivými píslomnými, telefinickými a faxovými alebo e-mailovými objednávkami kupujúceho. podľa platných cenníkov 30.12.2014 30.12.2014 PDF
1112 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 37937758 Dodatok č. 1 k Dohode č. 30/§52a/2014 o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovľníckej služby. 10.12.2014 10.12.2014 PDF
1111 0 RIVERA s.r.o. Vajanského 2029/26 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 36607916 DIČ:2022189664 Gafika a tlač bulletinov, grafika a tlač plgátov, grafika a výroba roll-up banera pre potreby projektu: "Voda a dážď patrai do záhrad" 1836.00 25.11.2014 08.12.2014 PDF
1110 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 37937758 DIČ: 2021771598 Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/LE/§ 50j/NS 2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 03.12.2014 03.12.2014 PDF
1109 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13 05801 Poprad IČO: 37937758 DIČ: 2021771598 Dodatok č. 2 k Dohode č. 19/LE/§ 50j/NS 2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. 03.12.2014 03.12.2014 PDF
1108 0 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 21.11.2014 21.11.2014 PDF
1107 0 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 30212/26120130025 - dodávaka tabule 27.10.2014 27.10.2014 PDF
1106 0 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 CIČ: 2020273893 Dodatok k Zmluve o posytovaní verejných služieb - akcia - biznis kampať , telefonivanie, ISDN - voba viazanosti 24 mesiacov 29.00 €/mesiac 24.10.2014 24.10.2014 PDF
1105 0 UPSVaR Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO: 37937758 DIČ: 2021771598 Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti - vytvorenie pracovného miesta max - 8100.00 29.10.2014 29.10.2014 PDF
1104 0 MŠVVaŠ SR Stromová 1 813 30 Bratislava IČO: 00164381 DIČ: 2020798725 ASFEU Hanulova 5/B 84101 Bratislava IČO: 31819494 DIČ: 2022295539 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k zmluve č. 014/2012/3.1/OPV 29.10.2014 29.10.2014 PDF
1103 0 Metodicko - pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 Dodatok č. 1 d Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy - Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy" č. 2013_MRK_PO_PO_258 01.10.2014 01.10.2014 PDF
1102 0 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 37937758 DIČ: 2021771598 Dotatok č. 1 k dohode č. 19/LE/§50j/NS2014/ŠR cena nezmenená 29.09.2014 29.09.2014 PDF
1101 0 Jozef Polák - Park&Garden; Kojatice 10 082 32 Kojatice IČO: 46644962 DIČ: 46644962 Výsadbový materiál 5124.00 29.09.2014 29.09.2014 PDF
1100 0 Ing. Rastislav Duchoň - DUXON Gápľová 613/13 080 05 Prešov IČO: 30236282 DIČ: 1031259834 IČDPH: SK1031259834 Zhotovenie diela - webovje stránky na doméne "ucimevzahrade.sk" 490.00 22.09.2014 22.09.2014 PDF
1099 0 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 30158/26120130025 prevzatie hnuteľného majetku - AMV 22.09.2014 22.09.2014 PDF
1098 0 SOSNA o. z. Okružná 413/17 044 31 Družstevná pri Hornáde IČO: 17150230 DIČ: 2021530500 Lektorská služba v projekte Voda a dážď patria do záhrad - exkurzia - Prírodná záhrada a manažment dažďových vôd v nej 140.00 01.09.2014 02.09.2014 PDF
1097 0 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu "Vzdelávaním pedagogických zamestnanocv k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít" č. 2012_MRK_PO_PO1_124 02.09.2014 02.09.2014 PDF
1095 0 Ing. Paulína Urdová Kokšov Bakša 161 044 13 IČO: 47143215ˇ DIČ: 1025975423 Odborný garant - konzultačné služby v projekte Voda a dážď patria do záhrad 500.00 30.08.2014 30.08.2014 PDF
1096 0 Komunálna poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava IČO: 31595545 DIČ: 2021097089 Úrazové poistenie - dobrovoľnícka činnosť 6.64 02.09.2014 02.09.2014 PDF
1094 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 37937758 Zabezpečenie a realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 26.08.2014 26.08.2014 PDF
1093 0 Karpatský rozvojový inštitút, o.z. Floriánska 17, 040 01 Košice IČO: 35564229 DOČ: 2021927644 Lektorská služba v projekte Voda a dážď patria do záhrad - téma: Všobecný exkurz do témy - Prispôsobenie sa zmene klímy - 5 hod. 140.00 21.08.2014 21.08.2014 PDF
1092 0 SARAHS SK n.o. Gen. Svobodu 192/29 053 02 Spišský Hrhov IČO: 45742006 DIČ: 2023935804 Lektorská služba v projekte Voda a dážď patria do záhrad - téma: Záhradný a krajinný architekt ako účastník v problematike klimatických zmien a ochrany vodných zdrojov v krajine - 5 hod. 100.00 21.08.2014 21.08.2014 PDF
1091 0 SARAHS SK n.o. Gen. Svobodu 192/29 053 02 Spišský Hrhov IČO: 45742006 DIČ: 2023935804 Lektorská služba v projekte Voda a dážď patria do záhrad - téma: Súčasné trendy v oblasti prispôsobenia sa zmeny klímy z pohľadu záhradného a krajinného architekta - 5 hodín 100.00 21.08.2014 21.08.2014 PDF
1090 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 37937758 DIČ: 2021771598 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu SR - zriadenie 3 pracovných miest max. 15 756.84 13.08.2014 13.08.2014 PDF
1089 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO: 37937758 Dodatok č. 1 k Dohode č. 33/§51/2014 o zabezpečení podmienok ykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 4". 29.07.2014 04.08.2014 PDF
1088 0 Alena Galbavá Obrancov mieru 68 080 01 Prešov 6x verejné obstarávanie podľa podmienok zmuvy - Nórsky finančný mechanizmus - zabezpečiť dokumentáciu a výzvy 300.00 16.07.2014 21.07.2014 PDF
1087 0 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 vzdelávanie v aktivite 1.2 v súlade so zazmluvneným podrobným poposom aktivít projektu AMV a umožní frekventantom vzdelávania, určeným a vyslaným Partnerom + dodávka odborno-technické pomôcky + edukačné balíčky 11.06.2014 11.06.2014 PDF
1086 0 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 P.O.BOX 191 850 05 Bratislava IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 Zmluva o prevodu hnuteľného majetku číslo 2014_MRKII_PO_PO_071 17.06.2014 20.06.2014 PDF
1085 0 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava IČO: 00151513 DIČ: 2020845057 Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu "Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha". 40000 19.06.2014 20.06.2014 PDF
1084 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Žehrianska 9 851 07 Bratislava IČO: 42134943 DIČ: 2022673994 Licenia Škola - 1 ks - 948,00 €, Licenia Žiak - školský a učteľský test - štandardné testovanie - 30 ks, á 164,40 € 5880.00 12.06.2014 12.06.2014 PDF
8020 ŠJ 0 Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom Široké 495 082 37 Široké IČO: 00201022 IČ DPH: SK2020521789 Dodávka potravín podľa platných cenníkov 30.05.2014 30.05.2014 PDF
1072 0 Člověk v tísni, o. p. s. Palešovo námestie 34 053 04 Spišské Podhradie IČO: 35562617 DIČ: 2021644856 Prenájom priestorov školy - Roškovce č. 55 30.00 €/mesiac 17.12.2013 30.12.2013 PDF
1083 0 SARAHS SK n.o Generála Svobodu 192/29 053 02 Spišský Hrhov IČO: 45742006 memorandum o dlhodovej spolpráci 24.03.2014 29.04.2014 PDF
1082 0 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05 Bratislava IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 Zapojenie školy do realizácie Národného projektu "Aktivizujúce metódy vo výchovy - účast vybraných zamestnancov na vzdelávanie a sktivite 1,2, + edukačné balíčky v počte rovnakom, ako je počet frekventantov vzdelávania určených a vyslaných a vzdelávanie v aktivite 1,2 + kódované, indviduálne prístupy do MKS a možnosť využívať MKS pre všetkých frekventantov vzdelávania´. 0 08.04.2014 29.04.2014 PDF
1081 0 Ústav informácií a prognóz školstva Staré grunty 52 842 44 Bratislava IČO: 039691 Účasť školy v národnom projekte a zapožičanie didaktickej techniky za podmienok ďalej dojednaných. 0 31.12.2013 29.04.2014 PDF
1080 0 Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27 IČO: 00653501 DIČ: 2021096242 IČ DPH: SK7020000229 Cestovné poistenie - 1 ped. dozor - 5 dní 6.85 29.04.2014 29.04.2014 PDF
1079 0 Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27 IČO: 00653501 DIČ: 2021096242 IČ DPH: SK7020000229 Cestovné poistenie - 1 žiak - 5 dní 5.88 29.04.2014 29.04.2014 PDF
1078 0 Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27 IČO: 00653501 DIČ:2021096242 IČ DPH: SK7020000229 Cestovné poistenie - 1 žiak - 5 dní 5.88 29.04.2014 29.04.2014 PDF
1077 0 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. a.s. Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4 - Michle IČO: 64948242 organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava IČO: 47251336 Zmluva o bezčnom účte - projektový - "Nórske fondy" 28.04.2014 28.04.2014 PDF
1075 0 Nadácia EKOPOLIS Komenského 21 974 01 Banská Bystrica IČO: 00631736 DIČ: 2021108661 Realizácia projektu - Kvapka vody. 2200.00 13.03.2014 13.03.2014 PDF
1076 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO: 37937758 Absolvenstská prax 27.03.2014 31.03.2014 PDF
8018 0 Domino, a.s. Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 00594644 DIČ: 2020502660 Potraviny pre školskú jedáleň - dodávka podľa aktuálnych cenníkov 02.01.2014 02.01.2014 PDF
1074 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 37937758 DIČ: 2021771598 Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti 5496.90 26.02.2014 26.02.2014 PDF
1073 0 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Hanulova 5/B 841 01 Bratislava IČO: 31819494 DIČ: 202229539 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nemení 20.02.2014 20.02.2014 PDF
1071 0 Člověk v tísni, o.p.s Palešovo námestie 34 053 04 Spišské Podhradie IČO: 35562617 DIČ: 2021920923 Prenájom priestorov školy - Roškovce č. 55 30.00/mesiac 31.12.2013 31.12.2013 PDF
8019 ŠJ 0 BIGIMI s.r.o. Nábrežie Hronádu 11/5 05201 Spišská Nová Ves IČO: 44467613 DIČ: 2022716421 Potraviny pre školskú jedáleň podľa aktuálnych cenníkov 30.08.2011 20.03.2013 PDF
1070 0 Výskumný ústav detskej psychológie a patapsychológie Cyprichova 42, 831 05 Bratislava IČO: 00681385 Spolupráca pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí 10.12.2013 10.12.2013 PDF
1069 0 SLOVAKTUAL - OZ Zimná 92, 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 41690427 DIČ: 1047961431 Plastové okná s príslušenstvom, parapety vonkajšie a vnútorné - kompletná výmena 2776.30 22.11.2013 22.11.2013 PDF
1068 0 Metodicko-pedgogické centrum Ševčenkova 11, P. O. BOX 191, 850 05 Bratislava IČO: 00464348 DIČ: 2020798714 Zmluva o prevode hnuteľného majetku 29.05.2013 13.11.2013 PDF
1067 Z 0 MarDur s.r.o. - dodatok Klemensova 15, 811 09 Bratislava IČO: 43969721 DIČ: 2022543545 Dodatok - zmena dĺžky trvania zmluvy 13.11.2013 13.11.2013 PDF
1066 0 Profesionálny register s.r.o. Michalská 9, 811 01 Bratislava IČO: 46938079 DIČ: 2023697709 IČ DPH: SK2023697709 Celoročná reklama na internete www.profesionalnyregister. sk 303.60 01.10.2013 01.10.2013 PDF
1065 0 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie Vysoká 18, 811 06 Bratislava IČO: 35998407 DIČ: 2021542534 IČ DPH: SK2021542534 Projekt - "Záhrad, ktorá učí" - 1500 10.09.2013 10.09.2013 PDF
1064 0 Komunálna poisťovňa a.s Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 Bratislava, IČO: 31595545 Úrazové poistenie uchádzčov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - 10/13 - 3/204 6.64 01.10.2013 30.09.2013 PDF
1062 0 Metodicko - pedagogick6 centrum, Sidlo: Sevdenkova1 1.8 50 05 Bratislava reo:00164348 DIC:2020798714 Inkfuzivny model vzdelávania na predprimárrnom stupni Skolskej sústavy " i. 24.07.2013 24.07.2013 PDF
1063 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 058 01 Poprad IČO: 37937758 Dobrovoľnícka činnosť 25.09.2013 26.09.2013 PDF
1061 0 SLOVAKTUAL - OZ Zimná 92, 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 41690427 DIČ: SK 1047961431 Vchodové dvere 2500.46 30.07.2013 30.07.2013 PDF
1060 0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Nábrežie Jána Pavla II 439/16 058 01 Poprad IČO: 37937758 DIČ: 2021771598 Podpora vytvárania pracovných podľa § 501 zákona o službách zamestnanosti - 3 pracovné miesta 5 973.53 31.07.2013 31.07.2013 PDF
1059 0 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Dodatok k Zmluve o poskytovení verejných služieb - Telekomunikačné poplatky MŠ 26.07.2013 26.07.2013 PDF
1058 0 SLOVAKTUAL - OZ - Dušan Hanes Zimná 92 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 41690427 DIČ: 1047961431 Plastové okná do 1. triedy ZŠ + parapety vonkajšie a vnútorné + výmena 2025.35 03.06.2013 03.06.2013 PDF
1057 0 Panosonic AVC Networks Slovakia s.r.o. Hornádska 80 053 42 Krompachy IČO: 36199851 IČ DPH: SK2020036095 Vecný dar - DMP - BDT130 62.51 01.07.2013 01.07.2013 PDF
1056 0 Stredná odborná škola Markušovská cesta 4 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 17078491 DIČ: 2020727082 Povinná prax žiakov SOŠ 13.05.2013 13.05.2013 PDF
8017 Zmluva ŠJ 0 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves 053 63 Spišský Hrušov 195 IČO: 36183628 DIČ: 2020033356 IČ DPH: SK2020033356 Dodávka potravín pre ŠJ - repkový rastlinné olej SPIOL dohodou 20.03.2013 20.03.2013 PDF
1055 Zmluva ZŠ 0 ABC Live s.r.o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava IČO: 36804967 DIČ: 2022414328 IČ pre DPH: SK2022414328 Odborná literatúra - podľa šľpecifikácie uvedenej vo výzve 25.02.2013 25.02.2013 PDF
1054 Zmluva ZŠ 0 MarDur s.r.o. Klemensova 15, 811 09 Bratislava IČO: 43969721 DIČ: 2022543545 Odborná literatúra špecifikovaná v prílohe č. 1 zmluvy 36434.40 27.02.2013 27.02.2013 PDF
1053 Zmluva ZŠ 0 Embraco Slovakia s.r.o. Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 35734132 DIČ: 2020269295 Finančný dar - zveľadenie priestorov exteriéru materskej školy 400 12.02.2013 12.02.2013 PDF
1052 Zmluva ZŠ 0 Člověk v tísni, o. p. s. Pálešovo námestie 34, 053 04 Spišské Podhradie DIČ: 2021920923 IČO: 35562617 Prenájom nebytových priestorov v budove ZŠ s MŠ Sp. Hrhov - elokované pracovisko Roškovce 55 30.00 31.12.2012 31.12.2012 PDF
1049 Zmluva ZŠ 0 UNIQA poisťovnňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27 IČO: 00653501 DIČ: 2021096242 IČ DPH: SK7020000229 Poistenie - prevádzkovo-obchodné zariadenie, písomnosti, nosiče dát a plány, náklady na odpratanie zvyškov, živelné nebezpečia, požiarne nebezpečia, voda z vodovod. zariadení, krádež a lúpež, elektronika 129.22 29.11.2012 29.11.2012 PDF
1051 Zmluva ZŠ 0 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DIČ: SK2020273893 Mobilný telefón + volania 06.12.2012 07.12.2012 PDF
1050 zmluva ZŠ 0 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ:2020273893 IČ DIČ: SK2020273893 Mobilný telefón + volania 07.12.2012 07.12.2012 PDF
8016 Zmluva ŠJ 0 PACIGA s.r.o. Zimná 88 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 36582115 DIČ: 2021864625 IČ DPH: SK2021864625 Dodávka potravín pre ŠJ 29.11.2012 29.11.2012 PDF
1048 Poistenie majetku 0 Uniqa poisťovňa a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava Majetok - efekt - prevádzkovo-obchodné zariadenie elektronika: požiarne nebezpečia, živelné nebezpečia,voda z vodovod. zariadení, krádež a lúpež. 53.20 06.11.2012 06.11.2012 PDF
1047 0 Škola plus s.r.o. Na brehu 1793/58, 080 05 Prešov IČO: 44049447 DIČ: 2022591890 Poskytovať služby spočívajúce vo vykonaní školení v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy - Čitateľská gramotnosť primárne vzdelávanie, Čitateľská gramotnosť sekundárne vzdelávanie, Čítaním a písaním ku kritického mysleniu, Podpora kritického myslenia. 11 400.00 16.11.2012 16.11.2012 PDF
1046 0 Kvant spol. s r.o. FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava IČO: 31398294 DIČ: 2020330565 Počítačová technika 33902.89 18.10.2012 18.10.2012 PDF
8015 ŠJ 0 Pekáreň Činov Smižany, s.r.o. Tatranská 126 053 11 Smižany, IČO: 36217263 DIČ: 2020035160 Dodávka potravín pre ŠJ Podľa platných cenníkov 11.10.2012 16.10.2012 PDF
8014 ŠJ 0 TATRAPRIM s.r.o., 059 72 Vrbov 302, IČO: 36492531, DIČ: 2021805027 Dodávka potravín pre ŠJ Podľa platných cenníkov 16.10.2012 16.10.2012 PDF
1045 0 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - zmluvy č. 014/2012/3.1/OPV 0.00 12.10.2012 12.10.2012 PDF
1044 0 Eduamo s.r.o., Haburská 29, 821 01 Bratislava 2, IČO: 46615415, DIČ: 2023492922 1. Manažér monitoringu 2. Finančný manažér pre projekt s názvom "Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania" 10 881.00 04.06.2012 08.10.2012 PDF
1043 0 MIVA Market spol. s r.o. Mlynská 13 053 11 Smižany IČO: 36704041 IČ DPH: SK2022277796 Opakované plnenie dodávky spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu v cenách vyjadrených v cenovej ponuke 10.09.2012 14.09.2012 PDF
1042 Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2012 0 MarDur s.r.o. Klemensova15 0811 09 Bratislava IČO: 43969721 DIČ: 2022543545 Spracovanie videosekvencií - projekt - "Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania" 8388.00 € 30.08.2012 04.09.2012 PDF
1041 Zmluva o sposkytovaní služieb č. 1/2012 0 Futuras s.r.o. Klemnsova 15 811 09 Bratislava IČO: 5++62+96 DIČ: 2023514878 Programovanie interaktívnych cvičení - projekt - "Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania" 9200.00 € 30.08.2012 04.09.2012 PDF
1040 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modulu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu - "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít". 0 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Zriaďovateľ ZŠ s MŠ - Obec Súpišský Hrhov SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov ZŠ s MŠ Spišský Hrhov Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov Predmetom zmluvy je vymedzenie zásad a postupov pri spolupráci a určenie vzájomných záväzkov zmluvných strám stanovených za účelom realizácie projektu v rámci Programu. Refundácia miezd asistentov učiteľa + balíček školiaci materiál v hodnote 1 000 € + didaktický balícek v hodnote 10 000 € 01.07.2012 20.06.2012 PDF
1039 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0 Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR Stromová 1 813 03 Bratislava v zastupení: Agentúra Ministestva školstva, vedy, výskumu a škportu SR pre štrukturálne fondy EÚ Hanulova 5/B 841 01 Bratislava Prijímateľ: ZŠ s MŠ Spišský Hrhov Komenského 2 053 02 Spišský Hrhov Zmluva o poskytnutí nenávaratného finančného príspevku - 014/2012/3.1/OPV 219429.46 10.04.2012 18.04.2012 PDF
1038 Darovacia zmluva - ZŠ 0 Darcom: Ústav informácií a prognóz školstva, PaedDr. Roman Baranovič, g.r., štatutárny zástupca Staré grunty 52, 842 44 Bratislava Obdarovaný: Obec Spišský Hrhov PHDr. Vladimír Ledecký SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov Správcom: ZŠ s MŠ Mgr. Peter Strážik riaditeľ, štatutárny zástupca Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov Výpočtovná technika, softvérové vybavie a odborná literatúra uvedená v prílohe č. 1 zmluvy 2897.65 09.03.2012 09.03.2012 PDF
1037 Zmluva o bežnom účte 0 UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, Bratislava Zmluva o bežnom účte 18.01.2012 18.01.2012 PDF
1036 Zmluva o poskytnutí daru 0 Nadácia Orange, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Finančný dar na podporu projektu - "Svet chleba - chlieb vo svete" 1500.00 13.01.2012 13.01.2012 PDF
1035 Zmluva o poskytnutí služieb 0 Ing. Marek Frolich, Bratislava Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 150.00 15.04.2011 15.04.2011 PDF
1034 Zmluva o poskytnutí služieb 0 Ing. Marek Frolich, Bratislava Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 150.00 15.04.2011 15.04.2011 PDF
1033 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd do obecnej kanalizácie 0 Obec Spišský Hrhov Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd do obecnej kanalizácie V zmysle VZD 31.12.2000 01.01.2011 PDF
1032 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 0 Obec Spišský Hrhov Dohoda o využívaní a vyúčtovaní zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady V zmysle VZD č. 2/2010 30.11.-0001 01.01.2011 PDF
1031 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 0 Nadácia pre deti Slovenska Projekt - "Bylinková mozaika - krok mladých k zdraviu" 4682.00 30.06.2011 30.06.2011 PDF
1030 Zmluva o využívaní elektronických služieb 0 VŠZP, a.s., Sp. Nová Ves Zmluva o využívaní elektronických služieb Bezodplatne 30.05.2011 30.05.2011 PDF
1029 Zamestnávateľská zmluva 0 Stabilita, d.d.s., a.s.,, Košice Doplnkové dôchodkové sporenie 4.32 29.04.2011 29.04.2011 PDF
1103 Zmluva o dielo 0 František Ondruš - FERix Správca webového sídla ZŠ s MŠ Sp. Hrhov 4.00 €/hod 01.04.2011 01.04.2011 PDF
1102 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0 SPIŠ - Združenie pre obnovu a rozvoj regiónu Nájom nebytových priestorov 15.02.2010 01.01.2011 PDF
1101 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0 Centrum voľného času Spišský Hrhov Nájom nebytových priestorov 300.00 23.12.2009 01.01.2011 PDF
1028 Zmluva o združenej dodávke plynu 0 RWE Gas Slovensko s. r. o. Združená dodávka plynu Mesačné zálohové platby 17.03.2011 17.03.2011 PDF
1027 Zmluva o bežnom účte 0 UniCredit Bank a. s. Príjmový účet Mesačné poplatky 07.03.2011 07.03.2011 PDF
1026 Zmluva o bežnom účte 0 UniCredit Bank a. s. Stravovací účet Mesačné poplatky 07.03.2011 07.03.2011 PDF
1025 Zmluva o bežnom účte 0 UniCredit Bank a. s Výdavkový účet Mesačné poplatky 07.03.2011 07.03.2011 PDF
1024 Zmluva o bežnom účte 0 UniCredit Bank a.s. Depozitný účet Mesačné poplatky 07.03.2011 07.03.2011 PDF
1023 Zmluva o bežnom účte 0 UniCredit Bank a. s. Sociálny fond Mesačné poplatky 07.03.2011 07.03.2011 PDF
1022 Zmluva na výkon činnosti 0 Mgr. Černická Alžbeta PO + BOZP 50 + DPH/mesiac 01.09.2010 01.01.2011 PDF
1021 Poistenie 0 Komunálna poisťovňa, a. s. Poistenie majetku MŠ 463.43 07.10.2010 01.01.2011 PDF
1020 Zmluva o pripojení 0 T Mobile Zmluva o pripojení Mesačne 11.03.2010 01.01.2011 PDF
1019 Poistenie 0 GENERALI SLOVENSKO, a. s. Poistenie- Školák 538.08 09.10.2009 01.01.2011 PDF
1018 Zmluva o poskytnutí služieb 0 KOMENSKY, s. r. o. Služba - Virtuálna knižnica 16.56 10.09.2009 01.01.2011 PDF
1017 Poistenie 0 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a. s. Poistenie zodpovednosti za škodu 132.00 03.04.2009 01.01.2011 PDF
1016 Poistenie 0 Kooperativa poisťovňa, a. s. Havarijné poistenie služovného auta 199.52 11.03.2009 01.01.2011 PDF
1015 Poistenie 0 Kooperativa poisťovňa, a. s. Zákonné poistenie služobného auta 84.68 13.02.2009 01.01.2011 PDF
1014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0 Východoslovenská distrubučná, a. s. Dodávka elektriny - Rožkovce Štvrťročné zálohové faktúry 02.01.2009 01.01.2011 PDF
1013 Poistenie 0 Komunálna poisťovňa Združené poistenie majetku 1411.47 22.12.2008 01.01.2011 PDF
1012 Poistná zmluva 0 Komunálna poisťovňa, a. .s Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 10631.00 03.12.2008 01.01.2011 PDF
1011 Zmluva o dodávke plynu 0 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Dodávka plynu Mesačné zálohové faktúry 27.09.2008 01.01.2011 PDF
1010 Poistenie 0 UNIQA poisťovňa, a. s. Skupinové úrazové poistenie detí a žiakov 9384.00 01.10.2008 01.01.2011 PDF
1009 Zmluva o pripojení 0 Východoslovenská distibučná, a.s. Dodávka elektriny Štvrťročné zálohové faktúry 09.09.2008 01.01.2011 PDF
1008 Zmluva 0 ŠEVT a. s. Poskytnutie práv - E-tlačivá Ročne 06.02.2008 01.01.2011 PDF
1007 Licenčná zmluva 0 Microsoft Licencia Ročne 31.03.2008 01.01.2011 PDF
1006 Zmluva o dielo 0 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Aplikačné programové vybavenie Ročne 31.08.2007 01.01.2011 PDF
1005 Poistenie majetku 0 UNIQA poisťovňa, a. s. Poistenie majetku 4580.00 15.01.2007 13.03.2012 PDF
1004 Zmluva o poskytnutí poštového priečinka 0 Slovenská pošta a. s. Používanie uzamykateľného poštového pričinka Ročne 08.06.2005 01.01.2011 PDF
1003 Zmluva o pripojení 0 Orange Slovensko a. s. Zmluva o pripojení Mesačne 25.11.2004 01.01.2011 PDF
1002 Zmluva o pripojení 0 Slovak Telecom a.s. Zmluva o pripojení Mesačne 15.04.2004 01.01.2011 PDF
1001 Zmluva o využívaní projektu 0 VEMA spol s r. o. Programové vybavenie VEMA 5500.00 09.04.2002 01.01.2011 PDF
8013 Kúpna zmluva 0 Paciga s.r.o, Spišská Nová Ves Dodávka potravín pre ŠJ Podľa platných cenníkov 12.04.2010 01.01.2011 PDF
8012 Kúpno - predajná zmluva 0 HO&PE; FAMILI, s.r.o., Poprad Dodávka potravín pre ŠJ Podľa platných cenníkov 06.11.2009 01.01.2011 PDF
8011 Rámcová zmluva 0 Astera s.r.o., Trenčín Dodávka potravín pre ŠJ Podľa platných cenníkov 01.10.2009 01.01.2011 PDF
8010 Kúpno - predajná zmluva 0 LUJAN Plus spol s r.o.,Poprad Dodávka potravín pre ŠJ Podľa platných cenníkov 30.06.2009 01.01.2011 PDF
8009 Rámcová kúpna zmluva 0 NOWACO Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom Dodávka potravín pre ŠJ Podľa platných cenníkov 02.09.2008 01.01.2011 PDF
8008 Kúpna zmluva 0 ATC-JR. s.r.o., Košice Dodávka potravín pre ŠJ Podľa platných cenníkov 01.03.2008 01.01.2011 PDF
8007 O všeobecných nákupných podmienkach 0 MVDr. Hana Konkoľová, Kežmarok Dodávka potravín pre ŠJ Podľa platných cenníkov 30.11.2007 01.01.2011 PDF
8006 O všeobecných nákupných podmienkach 0 Podtatranská hydina a.s., Kežmarok Dodávka potravín pre ŠJ Podľa platných cenníkov 30.11.2007 01.01.2011 PDF
8005 Kúpna zmluva 0 Roľnícke družstvo Bijacovce Dodávka potravín pre ŠJ Podľa platných cenníkov 26.10.2007 01.01.2011 PDF
8004 Rámcová kúpna zmluva 0 NEXT TRADE s.r.o., Nové Mesto nad Váhom Dodávka potravín pre ŠJ Podľa platných cenníkov 19.04.2007 01.01.2011 PDF
8003 Kúpna zmluva 0 Inmedia spol s r. o., Zvolen Dodávka potravín pre ŠJ Podľa platných cenníkov 08.09.2006 01.01.2011 PDF
8002 Kúpna zmluva 0 MPC - CESSI , a.s., Spišská Nová Ves Dodávka potravín pre ŠJ Podľa platných cenníkov 20.02.2006 01.01.2011 PDF
8001 Kúpna zmluva 0 Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok Dodávka potravín pre ŠJ Podľa platných cenníkov 26.10.1999 01.01.2011 PDF