A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Missing argument 1 for CI_Loader::is_loaded(), called in /home/html/ferixsk_multihost/skolahrhov.sk/public_html/_sub/zverejnovanie/system/core/Loader.php on line 150 and defined

Filename: core/Loader.php

Line Number: 171

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class

Filename: core/Loader.php

Line Number: 173

Systém zverejňovania

Zmluvy

Prvé  < 3 4 5 6 7 >  Posledné

zobraziť 1151 Odvoz odpadu MŠ ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov IČO: 46754768 DIČ: 2023566666 21 13.02.2017 13.02.2017

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1151
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
Predmet: Odvoz odpadu MŠ
Celková cena: 21
Dátum uzavretia: 13.02.2017
Dátum zverejnenia: 13.02.2017

Súbory

94cb56_1150.PDF
zobraziť 8025 Potraviny Mplus, r.r.o. Jaseňová 9, 971 01 Prievidza IČO: 47372095 DIČ: 2023828653 17.01.2017 17.01.2017

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 8025
Typ zmluvy: ŠJ
Zmluvné strany: Mplus, r.r.o.
Jaseňová 9, 971 01 Prievidza
IČO: 47372095
DIČ: 2023828653
Predmet: Potraviny
Celková cena:
Dátum uzavretia: 17.01.2017
Dátum zverejnenia: 17.01.2017

Súbory

604584_8025.PDF
zobraziť 8024 Potraviny MASOVÝROBA DONČÁK s.r.o. Tatranská č. 84 Veľký Slavkov 059 91 IČO: 46305718 DIČ: 2023319166 04.01.2017 04.01.2017

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 8024
Typ zmluvy: ŠJ
Zmluvné strany: MASOVÝROBA DONČÁK s.r.o.
Tatranská č. 84
Veľký Slavkov 059 91
IČO: 46305718
DIČ: 2023319166
Predmet: Potraviny
Celková cena:
Dátum uzavretia: 04.01.2017
Dátum zverejnenia: 04.01.2017

Súbory

60f396_8024.PDF
zobraziť 1149 Úrazové poistenie Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 IČO: 00653501 DIČ: 2021096242 695,24 02.09.2016 02.09.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1149
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Uniqa poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

IČO: 00653501
DIČ: 2021096242
Predmet: Úrazové poistenie
Celková cena: 695,24
Dátum uzavretia: 02.09.2016
Dátum zverejnenia: 02.09.2016

Súbory

782965_1148.PDF
zobraziť 1148 Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 19.07.2016 19.07.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1148
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Telekomunikačné služby
Celková cena:
Dátum uzavretia: 19.07.2016
Dátum zverejnenia: 19.07.2016

Súbory

894844_1147.PDF
zobraziť 1147 Dar hnuteľného majetku Centrum vedecko-technických informácii SR Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava IČO: 00151882 DIČ: 2020798395 648,60 12.07.2016 12.07.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1147
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Centrum vedecko-technických informácii SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO: 00151882
DIČ: 2020798395
Predmet: Dar hnuteľného majetku
Celková cena: 648,60
Dátum uzavretia: 12.07.2016
Dátum zverejnenia: 12.07.2016

Súbory

0388aa_1146.PDF
zobraziť 1146 Prenájom pozemku registra"C" parc. č. 93/1 o výmere 450 m2 Prenajímateľ Obec Spišský Hrhov SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov IČO: 00329592 Nájomca: SARAHS n.o. Generála Svobodu 192/29 053 02 Spišský Hrhov IČO: 45742006 1,00 €/ rok 13.06.2016 13.06.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1146
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Prenajímateľ
Obec Spišský Hrhov
SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO: 00329592

Nájomca:
SARAHS n.o.
Generála Svobodu 192/29
053 02 Spišský Hrhov
IČO: 45742006
Predmet: Prenájom pozemku registra"C" parc. č. 93/1 o výmere 450 m2
Celková cena: 1,00 €/ rok
Dátum uzavretia: 13.06.2016
Dátum zverejnenia: 13.06.2016

Súbory

0eb4b2_Zmluva_o_nájme_pozemku_(1).pdf
zobraziť 1144 Drevené edukačné panely - 10 ks Jozef Čorba - drevovýroba 082 15 Chmeľov 105 IČO: 14439336 DIČ: 1020739126 1974,00 14.03.2016 14.03.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1144
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Jozef Čorba - drevovýroba
082 15 Chmeľov 105
IČO: 14439336
DIČ: 1020739126
Predmet: Drevené edukačné panely - 10 ks
Celková cena: 1974,00
Dátum uzavretia: 14.03.2016
Dátum zverejnenia: 14.03.2016

Súbory

b38301_1144.PDF
zobraziť 1143 Dodatok č. 1 k dohode č. 15/36/50J/24 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 nezmenená 07.03.2016 07.03.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1143
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode č. 15/36/50J/24
Celková cena: nezmenená
Dátum uzavretia: 07.03.2016
Dátum zverejnenia: 07.03.2016

Súbory

40f131_1143.PDF
zobraziť 1145 Dodávky tovaru BAL SLOVAKIA, s.r.o. Černovská 1670/8, 010 08 Žilina IČO: 36396044 26.02.2016 26.02.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1145
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: BAL SLOVAKIA, s.r.o.
Černovská 1670/8, 010 08 Žilina

IČO: 36396044
Predmet: Dodávky tovaru
Celková cena:
Dátum uzavretia: 26.02.2016
Dátum zverejnenia: 26.02.2016

Súbory

236157_1145.PDF
zobraziť 1142 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného prjektu "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 4759,29 26.01.2016 26.01.2016

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1142
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného prjektu "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
Celková cena: 4759,29
Dátum uzavretia: 26.01.2016
Dátum zverejnenia: 26.01.2016

Súbory

960ae7_1141.PDF
zobraziť 1140 Poistenie stavieb - Skleník Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332 DIČ: 2021000457 IČ DPH: SK202100487 70,40 31.12.2015 31.12.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1140
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35709332
DIČ: 2021000457
IČ DPH: SK202100487
Predmet: Poistenie stavieb - Skleník
Celková cena: 70,40
Dátum uzavretia: 31.12.2015
Dátum zverejnenia: 31.12.2015

Súbory

8f8b09_1140.PDF
zobraziť 1141 Poistenie stavieb - skleník, nová ZŠ, stará ZŠ, telocvičňa, MŠ Generali poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A 841 01 Bratislava IČO: 3658709332 DIČ: 2021000457 IČ DPH: SK 202100487 787,44 21.12.2015 31.12.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1141
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Generali poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A 841 01 Bratislava
IČO: 3658709332
DIČ: 2021000457
IČ DPH: SK 202100487
Predmet: Poistenie stavieb - skleník, nová ZŠ, stará ZŠ, telocvičňa, MŠ
Celková cena: 787,44
Dátum uzavretia: 21.12.2015
Dátum zverejnenia: 31.12.2015

Súbory

4829ff_11410001.PDF
zobraziť 1138 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42 831 05 Bratislava IČO: 00681385 DIČ: 2020796415 2440,611 15.12.2015 15.12.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1138
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42
831 05 Bratislava
IČO: 00681385
DIČ: 2020796415
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
Celková cena: 2440,611
Dátum uzavretia: 15.12.2015
Dátum zverejnenia: 15.12.2015

Súbory

f4d3ef_1138.PDF
151b2b_1138.PDF
zobraziť 1139 Výstavba exteriérovej eko-učebne so zelenou strechou MARUS s.r.o. Filinského 2984/8 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 45527920 DIČ: 2023029349 15765,07 15.12.2015 15.12.2015

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1139
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: MARUS s.r.o.
Filinského 2984/8
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 45527920
DIČ: 2023029349
Predmet: Výstavba exteriérovej eko-učebne so zelenou strechou
Celková cena: 15765,07
Dátum uzavretia: 15.12.2015
Dátum zverejnenia: 15.12.2015

Súbory

3ad276_1139.PDF

Prvé  < 3 4 5 6 7 >  Posledné