Zmluvy

 < 1 2 3 4 >  Posledné

zobraziť 1185 Zmluva o vydaní karty - komerčná Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1 IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 1,00 23.01.2019 23.01.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1185
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
Predmet: Zmluva o vydaní karty - komerčná
Celková cena: 1,00
Dátum uzavretia: 23.01.2019
Dátum zverejnenia: 23.01.2019

Súbory

b64acd_1185.PDF
zobraziť 1184 Tel. zariadenie - Gigaset A220 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 29,90 17.01.2019 17.01.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1184
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Tel. zariadenie - Gigaset A220
Celková cena: 29,90
Dátum uzavretia: 17.01.2019
Dátum zverejnenia: 17.01.2019

Súbory

48a976_1184.PDF
zobraziť 1180 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 mesačný poplatok vo faktúre 30.11.2018 30.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1180
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť
Celková cena: mesačný poplatok vo faktúre
Dátum uzavretia: 30.11.2018
Dátum zverejnenia: 30.11.2018

Súbory

d5b3a9_1180.PDF
zobraziť 1181 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 mesačný poplatok vo faktúre 30.11.2018 30.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1181
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť
Celková cena: mesačný poplatok vo faktúre
Dátum uzavretia: 30.11.2018
Dátum zverejnenia: 30.11.2018

Súbory

167d0e_1181.PDF
zobraziť 1182 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 mesačný poplatok vo faktúre 30.11.2018 30.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1182
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť
Celková cena: mesačný poplatok vo faktúre
Dátum uzavretia: 30.11.2018
Dátum zverejnenia: 30.11.2018

Súbory

919613_1182.PDF
zobraziť 1178 Mobilný internet - viazanosť na 24 mesiacov Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 mesačný poplatok vo faktúre + 816,00 za zariadenia 29.11.2018 29.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1178
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Mobilný internet - viazanosť na 24 mesiacov
Celková cena: mesačný poplatok vo faktúre + 816,00 za zariadenia
Dátum uzavretia: 29.11.2018
Dátum zverejnenia: 29.11.2018

Súbory

ab5bcc_1178.PDF
zobraziť 1179 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 mesačný poplatok vo faktúre 29.11.2018 29.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1179
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - mobilná sieť
Celková cena: mesačný poplatok vo faktúre
Dátum uzavretia: 29.11.2018
Dátum zverejnenia: 29.11.2018

Súbory

9dbd3d_1179.PDF
zobraziť 1183 Pedagogická prax študentov KU Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1 034 01 Ružomberok IČO: 37801279 0,66/hod 05.11.2018 05.11.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1183
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
IČO: 37801279
Predmet: Pedagogická prax študentov KU
Celková cena: 0,66/hod
Dátum uzavretia: 05.11.2018
Dátum zverejnenia: 05.11.2018

Súbory

4eff0a_1183.PDF
zobraziť 1177 Dohoda o spolupráci - Študentská prax Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Ružová ul. 13 974 11 Banská Bystrica 09.10.2018 09.10.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1177
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ružová ul. 13
974 11 Banská Bystrica
Predmet: Dohoda o spolupráci - Študentská prax
Celková cena:
Dátum uzavretia: 09.10.2018
Dátum zverejnenia: 09.10.2018

Súbory

3c7510_1177.PDF
zobraziť 1176 Dohoda č. 18/36/054/55 - o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa UPSVaR Hraničná 667/13, 05801 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 18982,08 25.09.2018 25.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1176
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: UPSVaR
Hraničná 667/13,
05801 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Dohoda č. 18/36/054/55 - o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
Celková cena: 18982,08
Dátum uzavretia: 25.09.2018
Dátum zverejnenia: 25.09.2018

Súbory

db1d82_1176.PDF
zobraziť 1174 Produkt Biznis Fis - dodávka plynu - viazanosť 12 mesiacov - základná zmluva 17.03.2011 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 32,35 €/MWh 19.09.2018 19.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1174
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: innogy Slovensko, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
IČO: 44291809
DIČ: 2022646549
Predmet: Produkt Biznis Fis - dodávka plynu - viazanosť 12 mesiacov - základná zmluva 17.03.2011
Celková cena: 32,35 €/MWh
Dátum uzavretia: 19.09.2018
Dátum zverejnenia: 19.09.2018

Súbory

c466dd_1174.PDF
zobraziť 1175 Skupinové úrazové poistenie šk. rok 2018/2019 UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15 851 01 Bratislava IČO: 00653501 DIČ: 2021096242 728,00 17.09.2018 19.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1175
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15
851 01 Bratislava
IČO: 00653501
DIČ: 2021096242
Predmet: Skupinové úrazové poistenie šk. rok 2018/2019
Celková cena: 728,00
Dátum uzavretia: 17.09.2018
Dátum zverejnenia: 19.09.2018

Súbory

7f153f_1175.PDF
zobraziť 1173 Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/36/060/1433 zo dňa 27.03.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 Refundácia mzdy -chránené pracovné miesto 06.09.2018 06.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1173
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13
058 01 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/36/060/1433 zo dňa 27.03.2018
Celková cena: Refundácia mzdy -chránené pracovné miesto
Dátum uzavretia: 06.09.2018
Dátum zverejnenia: 06.09.2018

Súbory

10484e_1173.PDF
zobraziť 8026 Potraviny Sklad ovocia a zeleniny Ivan Bandzuch - Nico Jesenského 645/12 053 42 Krompachy IČO: 33984301 DIČ: 1020679561 podľa platných cenníkov 05.09.2018 05.09.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 8026
Typ zmluvy: ŠJ
Zmluvné strany: Sklad ovocia a zeleniny Ivan Bandzuch - Nico
Jesenského 645/12
053 42 Krompachy
IČO: 33984301
DIČ: 1020679561
Predmet: Potraviny
Celková cena: podľa platných cenníkov
Dátum uzavretia: 05.09.2018
Dátum zverejnenia: 05.09.2018

Súbory

e47d68_8026.PDF
zobraziť 1171 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/110 do dňa 10.09.2009 - služba Bezkriedy Plus KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice IČO: 43908977 DIČ: 2022530785 18,00 12.07.2018 12.07.2018

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1171
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: KOMENSKY, s.r.o.
Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/110 do dňa 10.09.2009 - služba Bezkriedy Plus
Celková cena: 18,00
Dátum uzavretia: 12.07.2018
Dátum zverejnenia: 12.07.2018

Súbory

7d8e10_1171.PDF

 < 1 2 3 4 >  Posledné