A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Missing argument 1 for CI_Loader::is_loaded(), called in /home/html/ferixsk_multihost/skolahrhov.sk/public_html/_sub/zverejnovanie/system/core/Loader.php on line 150 and defined

Filename: core/Loader.php

Line Number: 171

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class

Filename: core/Loader.php

Line Number: 173

Systém zverejňovania

Zmluvy

 1 2 3 >  Posledné

zobraziť 1207 Predĺženie viazanosti - pevná mobilná sieť + Magio internet - 24 mesiacov Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 05.03.2020 05.03.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1207
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Predĺženie viazanosti - pevná mobilná sieť + Magio internet - 24 mesiacov
Celková cena:
Dátum uzavretia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 05.03.2020

Súbory

3cf6b8_ZS_1207.PDF
zobraziť 1208 Gigaset C530 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ:2020273893 9,90 05.03.2020 05.03.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1208
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ:2020273893
Predmet: Gigaset C530
Celková cena: 9,90
Dátum uzavretia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 05.03.2020

Súbory

52ea68_ZS_1208.PDF
zobraziť 1209 Dohoda č. 20/36/060/9 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO 30794536 2157,76 05.03.2020 05.03.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1209
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13
058 01 Poprad
IČO 30794536
Predmet: Dohoda č. 20/36/060/9 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2020
Celková cena: 2157,76
Dátum uzavretia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 05.03.2020

Súbory

755f88_ZS_1209.PDF
zobraziť 1206 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k zmluve č. OPĽZ/7/2019 MPSVaR SR Špitálska 4 816 43 Bratislava IČO: 00681156 v zastúpení: MŠVVaŠ SR Stromová 1 813 30 Bratislava IČO: 00164381 0,00 10.02.2020 11.02.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1206
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: MPSVaR SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava
IČO: 00681156
v zastúpení:
MŠVVaŠ SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
IČO: 00164381
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k zmluve č. OPĽZ/7/2019
Celková cena: 0,00
Dátum uzavretia: 10.02.2020
Dátum zverejnenia: 11.02.2020

Súbory

53ea7e_1206.PDF
zobraziť 1204 Prenájom rohože, pravidelná výmena, čistenie a doprava Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 917 01 Trnava 1,19/ks/týždeň 24.01.2020 24.01.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1204
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 917 01 Trnava
Predmet: Prenájom rohože, pravidelná výmena, čistenie a doprava
Celková cena: 1,19/ks/týždeň
Dátum uzavretia: 24.01.2020
Dátum zverejnenia: 24.01.2020

Súbory

270359_1204.PDF
zobraziť 1205 Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón Vema,s.r.o. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava IČO: 31355374 0,10/výplatný lístok 22.01.2020 24.01.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1205
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Vema,s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO: 31355374
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
Celková cena: 0,10/výplatný lístok
Dátum uzavretia: 22.01.2020
Dátum zverejnenia: 24.01.2020

Súbory

e0c551_1205.PDF
zobraziť 1202 Poskytnutie grantu - realizácia projektu Malí farmári - úspešní v škole a podnikaní ČSOB nadácia Žižkova 11, 811 02 Bratislava IČO: 42182746 DIČ: 2023299201 3000 04.12.2019 04.12.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1202
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: ČSOB nadácia
Žižkova 11, 811 02 Bratislava
IČO: 42182746
DIČ: 2023299201
Predmet: Poskytnutie grantu - realizácia projektu Malí farmári - úspešní v škole a podnikaní
Celková cena: 3000
Dátum uzavretia: 04.12.2019
Dátum zverejnenia: 04.12.2019

Súbory

44b8bb_1202.PDF
zobraziť 1203 Dodávaka didaktických prostriedkov Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 03.12.2019 04.12.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1203
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
IČO: 00164348
DIČ: 2020798714
Predmet: Dodávaka didaktických prostriedkov
Celková cena:
Dátum uzavretia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 04.12.2019

Súbory

06b78f_1203.PDF
zobraziť 1201 Zabezpečenie servisu a údržby IKT techniky Jozef Lesňák - LeComp Rozvoj 1107/6 054 01 Levoča IČO: 51147220 DIČ: 1121555226 170,00 €/mesiac 08.10.2019 08.10.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1201
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Jozef Lesňák - LeComp
Rozvoj 1107/6
054 01 Levoča
IČO: 51147220
DIČ: 1121555226
Predmet: Zabezpečenie servisu a údržby IKT techniky
Celková cena: 170,00 €/mesiac
Dátum uzavretia: 08.10.2019
Dátum zverejnenia: 08.10.2019

Súbory

bd1bfb_1200.PDF
zobraziť 1200 Dodatok č. 1 k dohode č. 19/36/054/74 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest UPSVaR Hraničná 667/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 7083,61 30.09.2019 30.09.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1200
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: UPSVaR
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode č. 19/36/054/74 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
Celková cena: 7083,61
Dátum uzavretia: 30.09.2019
Dátum zverejnenia: 30.09.2019

Súbory

a7d111_1200.PDF
zobraziť 1198 Zmluva o dielo na zhotovenie čipového systému pre evidenciu stravníkov v ŠJ SOFT - GL s.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice IČO: 36182214 DIČ: SK2020057963 3208 06.09.2019 06.09.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1198
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: SOFT - GL s.r.o.
Belehradská 1, 040 13 Košice
IČO: 36182214
DIČ: SK2020057963
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie čipového systému pre evidenciu stravníkov v ŠJ
Celková cena: 3208
Dátum uzavretia: 06.09.2019
Dátum zverejnenia: 06.09.2019

Súbory

5342a1_1198.PDF
zobraziť 1199 Stravovacie služby Obec Doľany Materská škola Doľany 053 02 IČO: 00329029 DIČ: 2020727665 2,73/obed 02.09.2019 06.09.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1199
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Obec Doľany
Materská škola Doľany
053 02
IČO: 00329029
DIČ: 2020727665
Predmet: Stravovacie služby
Celková cena: 2,73/obed
Dátum uzavretia: 02.09.2019
Dátum zverejnenia: 06.09.2019

Súbory

f726d7_1199.PDF
zobraziť 1197 Dohoda č. 19/36/054/74 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov UPSVaR Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 14 167,22 28.08.2019 28.08.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1197
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: UPSVaR Poprad
Hraničná 667/13
058 01 Poprad
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Predmet: Dohoda č. 19/36/054/74 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov
Celková cena: 14 167,22
Dátum uzavretia: 28.08.2019
Dátum zverejnenia: 28.08.2019

Súbory

4fc251_ZŠ_1197.PDF
zobraziť 1196 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Pevná sieť + internetové pripojenie Slovak Telekom, a.s. Bajkaská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 45,59/mesačne 20.08.2019 20.08.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1196
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkaská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Pevná sieť + internetové pripojenie
Celková cena: 45,59/mesačne
Dátum uzavretia: 20.08.2019
Dátum zverejnenia: 20.08.2019

Súbory

601262_ZŠ1196.PDF
zobraziť 1195 Dodávka IKT technika v rámci projektu s názvom: "Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Spišský Hrhov." IKARO sr.o. Okružná 32, 08 01 Prešov IČO: 31656544 DIČ: 2020518467 34974,00 26.06.2019 19.08.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1195
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: IKARO sr.o.
Okružná 32, 08 01 Prešov
IČO: 31656544
DIČ: 2020518467
Predmet: Dodávka IKT technika v rámci projektu s názvom: "Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Spišský Hrhov."
Celková cena: 34974,00
Dátum uzavretia: 26.06.2019
Dátum zverejnenia: 19.08.2019

Súbory

1eb17a_ZŠ_1195.PDF

 1 2 3 >  Posledné