A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Missing argument 1 for CI_Loader::is_loaded(), called in /home/html/ferixsk_multihost/skolahrhov.sk/public_html/_sub/zverejnovanie/system/core/Loader.php on line 150 and defined

Filename: core/Loader.php

Line Number: 171

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class

Filename: core/Loader.php

Line Number: 173

Systém zverejňovania

Zmluvy

 1 2 3 >  Posledné

zobraziť 1212 Verejná telefónna služba 0534699398 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 14,00 14.09.2020 14.09.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1212
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893
Predmet: Verejná telefónna služba 0534699398
Celková cena: 14,00
Dátum uzavretia: 14.09.2020
Dátum zverejnenia: 14.09.2020

Súbory

ZŠ 1212.PDF
zobraziť 1213 Verejná telefónna služba 0534699399 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 40,00 14.09.2020 14.09.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1213
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893
Predmet: Verejná telefónna služba 0534699399
Celková cena: 40,00
Dátum uzavretia: 14.09.2020
Dátum zverejnenia: 14.09.2020

Súbory

ZŠ 1213.PDF
zobraziť 1214 Verejná telefónna služba 0534592205 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 40 14.09.2020 14.09.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1214
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893
Predmet: Verejná telefónna služba 0534592205
Celková cena: 40
Dátum uzavretia: 14.09.2020
Dátum zverejnenia: 14.09.2020

Súbory

ZŠ 1214.PDF
zobraziť 8027 Dodávka potravín Mäsovýroba DORO s.r.o., Tatranská č. 480, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 50616765, DIČ: 2120405628 podľa platných cenníkov 02.09.2020 02.09.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 8027
Typ zmluvy: ŠJ
Zmluvné strany: Mäsovýroba DORO s.r.o., Tatranská č. 480, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 50616765, DIČ: 2120405628
Predmet: Dodávka potravín
Celková cena: podľa platných cenníkov
Dátum uzavretia: 02.09.2020
Dátum zverejnenia: 02.09.2020

Súbory

ŠJ 8027.PDF
zobraziť 1211 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu zo dňa 04.12.2019 ČSOB nadácia, Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 42182743, DIČ: 2023299201 nezmenená 13.07.2020 13.07.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1211
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: ČSOB nadácia, Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 42182743, DIČ: 2023299201
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu zo dňa 04.12.2019
Celková cena: nezmenená
Dátum uzavretia: 13.07.2020
Dátum zverejnenia: 13.07.2020

Súbory

ZŠ 1211.PDF
zobraziť 1210 Poskytnutie balíčka - Zborovňa Komplet - Virtuálna knižnica, Bezkriedy, Ponuky práce, Mobilná aplikácia pre učiteľov, Mobilná aplikácia pre žiakov, Digitálna učebnica, Hotline pre vedenie školy, Helper - technická podpora pre učiteľov. Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977, DIČ: 2022530785 podľa počtu žiakov 02.07.2020 02.07.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1210
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977, DIČ: 2022530785
Predmet: Poskytnutie balíčka - Zborovňa Komplet - Virtuálna knižnica, Bezkriedy, Ponuky práce, Mobilná aplikácia pre učiteľov, Mobilná aplikácia pre žiakov, Digitálna učebnica, Hotline pre vedenie školy, Helper - technická podpora pre učiteľov.
Celková cena: podľa počtu žiakov
Dátum uzavretia: 02.07.2020
Dátum zverejnenia: 02.07.2020

Súbory

ZŠ 1210.PDF
zobraziť 1207 Predĺženie viazanosti - pevná mobilná sieť + Magio internet - 24 mesiacov Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 05.03.2020 05.03.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1207
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Predmet: Predĺženie viazanosti - pevná mobilná sieť + Magio internet - 24 mesiacov
Celková cena:
Dátum uzavretia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 05.03.2020

Súbory

3cf6b8_ZS_1207.PDF
zobraziť 1208 Gigaset C530 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ:2020273893 9,90 05.03.2020 05.03.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1208
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ:2020273893
Predmet: Gigaset C530
Celková cena: 9,90
Dátum uzavretia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 05.03.2020

Súbory

52ea68_ZS_1208.PDF
zobraziť 1209 Dohoda č. 20/36/060/9 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad IČO 30794536 2157,76 05.03.2020 05.03.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1209
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13
058 01 Poprad
IČO 30794536
Predmet: Dohoda č. 20/36/060/9 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2020
Celková cena: 2157,76
Dátum uzavretia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 05.03.2020

Súbory

755f88_ZS_1209.PDF
zobraziť 1206 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k zmluve č. OPĽZ/7/2019 MPSVaR SR Špitálska 4 816 43 Bratislava IČO: 00681156 v zastúpení: MŠVVaŠ SR Stromová 1 813 30 Bratislava IČO: 00164381 0,00 10.02.2020 11.02.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1206
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: MPSVaR SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava
IČO: 00681156
v zastúpení:
MŠVVaŠ SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
IČO: 00164381
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k zmluve č. OPĽZ/7/2019
Celková cena: 0,00
Dátum uzavretia: 10.02.2020
Dátum zverejnenia: 11.02.2020

Súbory

53ea7e_1206.PDF
zobraziť 1204 Prenájom rohože, pravidelná výmena, čistenie a doprava Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 917 01 Trnava 1,19/ks/týždeň 24.01.2020 24.01.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1204
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 917 01 Trnava
Predmet: Prenájom rohože, pravidelná výmena, čistenie a doprava
Celková cena: 1,19/ks/týždeň
Dátum uzavretia: 24.01.2020
Dátum zverejnenia: 24.01.2020

Súbory

270359_1204.PDF
zobraziť 1205 Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón Vema,s.r.o. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava IČO: 31355374 0,10/výplatný lístok 22.01.2020 24.01.2020

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1205
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Vema,s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO: 31355374
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
Celková cena: 0,10/výplatný lístok
Dátum uzavretia: 22.01.2020
Dátum zverejnenia: 24.01.2020

Súbory

e0c551_1205.PDF
zobraziť 1202 Poskytnutie grantu - realizácia projektu Malí farmári - úspešní v škole a podnikaní ČSOB nadácia Žižkova 11, 811 02 Bratislava IČO: 42182746 DIČ: 2023299201 3000 04.12.2019 04.12.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1202
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: ČSOB nadácia
Žižkova 11, 811 02 Bratislava
IČO: 42182746
DIČ: 2023299201
Predmet: Poskytnutie grantu - realizácia projektu Malí farmári - úspešní v škole a podnikaní
Celková cena: 3000
Dátum uzavretia: 04.12.2019
Dátum zverejnenia: 04.12.2019

Súbory

44b8bb_1202.PDF
zobraziť 1203 Dodávaka didaktických prostriedkov Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava IČO: 00164348 DIČ: 2020798714 03.12.2019 04.12.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1203
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
IČO: 00164348
DIČ: 2020798714
Predmet: Dodávaka didaktických prostriedkov
Celková cena:
Dátum uzavretia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 04.12.2019

Súbory

06b78f_1203.PDF
zobraziť 1201 Zabezpečenie servisu a údržby IKT techniky Jozef Lesňák - LeComp Rozvoj 1107/6 054 01 Levoča IČO: 51147220 DIČ: 1121555226 170,00 €/mesiac 08.10.2019 08.10.2019

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1201
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Jozef Lesňák - LeComp
Rozvoj 1107/6
054 01 Levoča
IČO: 51147220
DIČ: 1121555226
Predmet: Zabezpečenie servisu a údržby IKT techniky
Celková cena: 170,00 €/mesiac
Dátum uzavretia: 08.10.2019
Dátum zverejnenia: 08.10.2019

Súbory

bd1bfb_1200.PDF

 1 2 3 >  Posledné