A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Missing argument 1 for CI_Loader::is_loaded(), called in /home/html/skolahrhov.sk/public_html/_sub/zverejnovanie/system/core/Loader.php on line 150 and defined

Filename: core/Loader.php

Line Number: 171

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class

Filename: core/Loader.php

Line Number: 173

Systém zverejňovania

Zmluvy

 1 2 3 >  Posledné

zobraziť 1274 Stravovacie služby Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 00329592 4,27/ obed 24.04.2024 25.04.2024

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1274
Typ zmluvy: ŠJ
Zmluvné strany: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 00329592
Predmet: Stravovacie služby
Celková cena: 4,27/ obed
Dátum uzavretia: 24.04.2024
Dátum zverejnenia: 25.04.2024

Súbory

1274.pdf
zobraziť 1273 Poistenie nehnuteľného majetku ZŠ Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573 1458,96 19.03.2024 12.04.2024

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1273
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573
Predmet: Poistenie nehnuteľného majetku ZŠ
Celková cena: 1458,96
Dátum uzavretia: 19.03.2024
Dátum zverejnenia: 12.04.2024

Súbory

1273_0001.pdf
zobraziť 1272 Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti poradného konzultanta zodpovednej osoby zamestnávateľa pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO 52695352, DIČ: 2121104194 144,00/rok 12.03.2024 13.03.2024

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1272
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO 52695352, DIČ: 2121104194
Predmet: Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti poradného konzultanta zodpovednej osoby zamestnávateľa pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Celková cena: 144,00/rok
Dátum uzavretia: 12.03.2024
Dátum zverejnenia: 13.03.2024

Súbory

1272.pdf
zobraziť 8034 Dodávka potravín Inmedia, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Podľa aktuálnych cenníkov 23.11.2023 30.11.2023

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 8034
Typ zmluvy: ŠJ
Zmluvné strany: Inmedia, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Predmet: Dodávka potravín
Celková cena: Podľa aktuálnych cenníkov
Dátum uzavretia: 23.11.2023
Dátum zverejnenia: 30.11.2023

Súbory

ŠJ 8034.PDF
zobraziť 1271 Finančný príspevok - Včielky pod Tatrami Nadácia SPP, Mlynského nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 31818625 500,00 14.11.2023 27.11.2023

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1271
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Nadácia SPP, Mlynského nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 31818625
Predmet: Finančný príspevok - Včielky pod Tatrami
Celková cena: 500,00
Dátum uzavretia: 14.11.2023
Dátum zverejnenia: 27.11.2023

Súbory

ZS 1271.PDF
zobraziť 1270 Dar - NTB bez opračného systému Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140 0,00 17.10.2023 23.11.2023

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1270
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140
Predmet: Dar - NTB bez opračného systému
Celková cena: 0,00
Dátum uzavretia: 17.10.2023
Dátum zverejnenia: 23.11.2023

Súbory

ZS 1270.PDF
zobraziť 8033 Dodávka potravín Tripo.sk V, s.r.o., Dolný Harmanec 40, 976 03, IČO: 51924277 Podľa aktuálnych cenníkov 01.09.2023 19.09.2023

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 8033
Typ zmluvy: ŠJ
Zmluvné strany: Tripo.sk V, s.r.o., Dolný Harmanec 40, 976 03, IČO: 51924277
Predmet: Dodávka potravín
Celková cena: Podľa aktuálnych cenníkov
Dátum uzavretia: 01.09.2023
Dátum zverejnenia: 19.09.2023

Súbory

8033.PDF
zobraziť 1265 Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 065 43, IČO: 46754768 37,00/mesiac 18.09.2023 19.09.2023

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1265
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 065 43, IČO: 46754768
Predmet: Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
Celková cena: 37,00/mesiac
Dátum uzavretia: 18.09.2023
Dátum zverejnenia: 19.09.2023

Súbory

1265.PDF
zobraziť 1266 Stravovacie služby MŠ Doľany, Obec Doľany, 053 02, IČO: 00329029 3,71/stravná jednotka 28.08.2023 19.09.2023

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1266
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: MŠ Doľany, Obec Doľany, 053 02, IČO: 00329029
Predmet: Stravovacie služby
Celková cena: 3,71/stravná jednotka
Dátum uzavretia: 28.08.2023
Dátum zverejnenia: 19.09.2023

Súbory

1266.PDF
zobraziť 1267 Dodávka zemného plynu SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 0,06250/2Wh 19.09.2023 19.09.2023

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1267
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Predmet: Dodávka zemného plynu
Celková cena: 0,06250/2Wh
Dátum uzavretia: 19.09.2023
Dátum zverejnenia: 19.09.2023

Súbory

1267.PDF
zobraziť 1268 Zmluva o zabezpečení stravovania DOLAN, s.r.o., Spišský Hrhov, 05302, IČO: 53301889, DIČ: 2121338043 4,11 €/ obed 28.08.2023 19.09.2023

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1268
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: DOLAN, s.r.o., Spišský Hrhov, 05302, IČO: 53301889, DIČ: 2121338043
Predmet: Zmluva o zabezpečení stravovania
Celková cena: 4,11 €/ obed
Dátum uzavretia: 28.08.2023
Dátum zverejnenia: 19.09.2023

Súbory

1268.PDF
zobraziť 1269 Zmluva o zabezpečení stravovania MVM Group, s.r.o, Jesenná 71/9, 053 02 Sp. Hrhov, IČO: 36603562 4,11 €/ obed 28.08.2023 19.09.2023

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1269
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: MVM Group, s.r.o, Jesenná 71/9, 053 02 Sp. Hrhov, IČO: 36603562
Predmet: Zmluva o zabezpečení stravovania
Celková cena: 4,11 €/ obed
Dátum uzavretia: 28.08.2023
Dátum zverejnenia: 19.09.2023

Súbory

1269.PDF
zobraziť 1264 Národný projekt - "Podpora pomáhajúcich profesií 3" Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, IČO: 00164348 Finančná podpora pre Školy z prostriedkov ESFplus 14.08.2023 28.08.2023

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1264
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, IČO: 00164348
Predmet: Národný projekt - "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
Celková cena: Finančná podpora pre Školy z prostriedkov ESFplus
Dátum uzavretia: 14.08.2023
Dátum zverejnenia: 28.08.2023

Súbory

Zmluva_o_spolupráci_návrh POP3.pdf
zobraziť 1263 Zmluva o združenej dovávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. jednotarifový produkt - 210,00 €/MWh, Dvojtarifový produkt s dobou platnosti nízkej tarify 8 hod denne - 221,00 €/MWh, dvojtarifný produkt určený pree odberné miesta s priamovýhrevným vykurovaním - 242,00 €/mWh, 12.07.2023 13.07.2023

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1263
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Východoslovenská energetika a.s.
Predmet: Zmluva o združenej dovávke elektriny
Celková cena: jednotarifový produkt - 210,00 €/MWh, Dvojtarifový produkt s dobou platnosti nízkej tarify 8 hod denne - 221,00 €/MWh, dvojtarifný produkt určený pree odberné miesta s priamovýhrevným vykurovaním - 242,00 €/mWh,
Dátum uzavretia: 12.07.2023
Dátum zverejnenia: 13.07.2023

Súbory

Komoditny dodatok-5100296993-signed.pdf
zobraziť 1257 Mobilný interne so zariadením na 2 roky Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 414,00 20.06.2023 20.06.2023

Rozšírené informácie

Číslo zmluvy: 1257
Typ zmluvy:
Zmluvné strany: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893
Predmet: Mobilný interne so zariadením na 2 roky
Celková cena: 414,00
Dátum uzavretia: 20.06.2023
Dátum zverejnenia: 20.06.2023

Súbory

ZS _ 1257.PDF

 1 2 3 >  Posledné